Du søgte efter Vindinge

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Vindinge Å

  ca. 30 km langt vandløb på Østfyn. Fra udspringet sydvest for Årslev løber åen i en nordlig bue mod øst til Holckenhavn Fjord ved Nyborg, hvor åens... Læs mere

 2. Vindinge Kirke (Roskilde)

  ligger 3 km SØ for Roskilde. Den ... ... Læs mere

 3. Vindinge Kirke (Nyborg)

  Vindinge Kirke, ca. 3 km V for Nyborg, Fyens Stift, bygget omkr. 1400. Denne artikel er kun påbegyndt. Gør Den Store Danske større ved at bidrage med din... Læs mere

 4. Vindinge Å-dal - som moser og enge er flest

  På Østfyn syd for Nyborg ligger et 163 ha stort landskabsfredet område, som delvis hører til det gamle baroni Holckenhavn, der blev anlagt omkring 1579 o... Læs mere

 5. Palne Jonsen Munk

  Palle Jensen Munk, d. 24.8. mellem 5.1.1364 og 1365, marsk. Begravet i Odense gråbrødre kloster. M.s politiske betydning ligger i hans sidste godt ti leveår... Læs mere

 6. Vilhelm Dresselberg

   1545-8.6.1620, landsdommer. Begravet i Vindinge (nu Fyrendal) k. D. fulgte sin bror Anders på hele hans studierejse; efter hjemkomsten 1572 ansattes også h... Læs mere

 7. En øjenvidneskildring

  Der er bevaret en fremstilling af Valdemar Atterdags tilværelse omtrent fra han tiltrådte sit danske kongedømme til og med året 1359. Hvorfor den standse... Læs mere

 8. Eksempler på lokaliteter, hvor man kan opleve moser og ferske enge

  I modsætning til andre naturtyper, f.eks. klitter, heder og strandenge, hvor der i Danmark findes store, offentligt ejede arealer, der kan tjene som eksempl... Læs mere

 9. Hændernes hus

  Oppe i Horns Herred, på halvøens ganske barske, vestvendte side ud mod den brede Isefjord, ligger gravhøjene tæt i det åbne landskab. Her må bronzealde... Læs mere

 10. Sølling

  Der findes flere af hinanden uafhængige slægter der fører navnet Sølling. De to her omtalte har antaget navnet fra sognebyen Søllinge på Fyn. I.... ... Læs mere

 11. Nyborg Kommune

  fra 1.1.2007 kommune på Østfyn. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Nyborg, Ørbæk og Ullerslev og hører til Region Syddanmark. Administrat... Læs mere

 12. Sven Nordmand

  Sven 'Norbagge', d. .1088, biskop i Roskilde. Død på Rhodos. S. N. hørte til den kreds af mænd som Sven Estridsen med så stor dygtighed forstod at drage t... Læs mere

 13. De levende og de døde

  Men lad os nu vende os til de mennesker, som boede i den ældre germanske jernalders landsbyer, men som vi i dag først og fremmest træffer på deres sidste... Læs mere

 14. Sivert Urne

   14.4.1603-16.2.1661, rigsråd. Født på Halsted kloster, død i Vindekilde. U. stod hele sit liv hoffet nær. 1624-28 var han hofjunker hos kongen og kammer... Læs mere

 15. Morten Pedersen

   10.11.1537-6.6.1595, abbed, præst, forfatter. Født i Grenå, død i Roskilde, begravet i domk. sst. P. kaldte sig undertiden efter sin fødeby Ernopotamius... Læs mere

 16. Vinding

  danske slægter, se Winding. ... Læs mere

  Tags:

 17. Winding

  Vinding. Der findes flere slægter, der har taget navn efter de forskellige lokaliteter Vinding (Vindinge) som findes i Danmark. Der skal her nævnes følge... Læs mere

 18. Iver Lykke

  d. 1396/97, rigsråd. Levede 8.9.1395, omtales død 15.6.1400. L. træffes første gang i Vindinge på forliget 1353 hvis § 5 specielt berører hans forhold. ... Læs mere

 19. Christen Skeel

  Christen Jørgensen Skeel,  23.1.1623-23.3.1688, gehejmeråd, stiftamtmand. Født på Sostrup, død på Ulstrup, begravet i Århus domk. S. blev 1635–37 opd... Læs mere

 20. Moser og ferske enge – før, nu og i fremtiden

  Arealnedgang I dag udgør naturtyperne moser og ferske enge ca. 195.000 ha eller 4,5 % af det danske landareal. Men sådan har det ikke altid været. Omkring... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki