Du søgte efter Voldborg

Viser 1-20 af 26

Forrige 1 2 Næste
 1. Henrik Voldborg

  f. 1936, dansk meteorolog, fra 1961 ansat på Danmarks Meteorologiske Institut. Voldborg var tidligt a... ... Læs mere

 2. User:Voldborg

  • User:Voldborg

  Dette er din personlige profilartikel. Du kan skrive en præsentation af dig selv, dine interesser eller andet, som du ønsker at dele med andre brugere. ... Læs mere

 3. Severin de Junge

   28.11.1680-14.10.1757, deputeret i landetatens generalkommissariat. Død i Kbh., begravet i Frue k. J. blev 1701 hofjunker, studerede n.å. i Oxford, blev 17... Læs mere

 4. Marie Kofoed

   19.1.1760-20.4.1838, legatstifter. Født i Rønne, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). K., der både ved sin fødsel og ved begge sine ægteskaber ... Læs mere

 5. Wolfgang Haffner

  Johan Wolfgang (Reinhold) Haffner,  24.1.1770-12.8.1829, officer. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Petri), begravet sst. (Petri k.). H. blev 1772 indskrevet s... Læs mere

 6. Karen Sehested

   1606-før 11.12..1672, hofmesterinde. Født på Arensborg, Øsel, begravet i Viborg domk. Den unge enke antoges 1631 af Christian IV som hofmesterinde for ha... Læs mere

 7. Rafn

  Navnet Rafn, der må betragtes som en sideform til Ravn (se slægt Ravn), bæres af flere slægter hvoraf to skal omtales. I. En slægt der føres tilbage .... Læs mere

 8. Conrad Hesse

  1621-1705, kancelliråd. Conrad Hesse besøgte akademiet i Sorø hvor han 1646 forsvarede en juridisk disputats under Henrik Ernsts præsidium. 1648 findes h... Læs mere

 9. Jørgen Urne

   17.10.1598-19.2.1642, rigsmarsk. Født på Halsted kloster, død på Næs, begravet i Blenstrup k. U. gik i Herlufsholm skole ca. 1606-08 og var de to følge... Læs mere

 10. Iver Rosenkrantz

   5.12.1674-13.11.1745, gehejmestatsminister. Født på Rosenholm, død sst., begravet i Hornslet k. R. opdroges fra 1691 på det ridderlige akademi i Kbh. 169... Læs mere

 11. Ove Høegh Hansen

   15.4.1832-16.1.1910, landskabsgartner. Født i Roskilde, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). H.H. fik sin praktiske gartneruddannelse hos handelsgartner Fr.... Læs mere

 12. J.P.F. Kønigsfeldt

  Johannes Peter Frederik Kønigsfeldt,  18.3.1812-16.2.1876, genealog. Født i Kbh. (Helligg.), død på Frbg., begravet i Kbh. (Garn.). K. blev student 1829 f... Læs mere

 13. Leif Gamborg

   5.12.1896-28.10.1958, højesteretssagfører. Født på Frbg, død i Kbh., begravet Mariebjerg kgd. G. blev student 1915 (Plockross' skole) og cand. jur. 1920... Læs mere

 14. P. Severinsen

  Peder Severinsen,  5.3.1869-5.2.1939, teolog, kirkehistoriker. Født i Torsø, Voldborg sg., Djursland, død i Kbh., begravet i Bringstrup. S. blev student (V... Læs mere

 15. Johan Classzen van Wijck

  Johan Classzen van Wyck, d. 25.1.1613, maler. van W.s egenhændige bemærkninger på hans regninger er på hollandsk. Han var således antagelig fra dette land... Læs mere

 16. Robert Schmidt

  Robert Henrik Schmidt,  27.4.1882-17.11.1941, skuespiller, sceneinstruktør. Født i Kbh. (Holmens), død på Hareskov kuranstalt, urne på Søndermarks kgd. ... Læs mere

 17. T.N. Thiele

  Thorvald Nicolai Thiele,  24.12.1838-26.9.1910, astronom, aktuar, matematiker. Født i Kbh. (Slotsk.), død sst., urne på Bispebjerg kgd. T. begyndte studiet... Læs mere

 18. Erik Krabbe

   22.11 (el. 9.8.).1510-6.1.1564, til Bustrup, rigsråd. Født på Helsingborg slot, død på Åstrup, Voldborg hrd., begravet i Soderup k. K. bestemtes for de... Læs mere

 19. Oluf Rosenkrantz

  12.3.1623-13.3.1685, baron, gehejmeråd, forfatter. Oluf Rosenkrantz gik 1634–40 i Herlufsholm skole og studerede siden i udlandet, bl.a. i Oxford (1641). ... Læs mere

 20. Cai M. Woel

  Cai Mogens Woel,  28.10.1895-12.6.1963, forfatter. Født på Frbg, død i Store Ladager, Ejby sg., Roskilde amt, begravet Rye kgd. W. var kun et par år da fo... Læs mere

Viser 1-20 af 26

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki