Du søgte efter Volkslied

Viser 1-15 af 15

 1. Volkslied

  (ty., af Volk folk + Lied vise, sang), folkevise; folkesang. ... Læs mere

 2. folkemusik (Historisk baggrund)

  Den intellektuelle interesse for 'folket' og dets musik opstod som led i den førromantiske bevægelse i England og Tyskland (se folkekultur). Folkemusikbegreb... Læs mere

 3. folkesang

  begreb, der har udspring i J.G. Herders Volkslied ('folk song', 'folkevise') og i 1760'ernes interesse i Nordeuropa for 'folkets poesi'. Herders begreb fik en ... Læs mere

 4. Volkslieder

  skelsættende visesamling, udgivet 1778-79 af J.G. Herder. Med denne titel pegede han på, at alle nationer har 'folkeviser', der lever hos den jævne befolkni... Læs mere

 5. Des Knaben Wunderhorn

  tysk litteraturs vigtigste samling folkeviser (Volkslieder), samlet, bearbejdet og udgivet 1805-08 af Clemens Brentano og ... ... Læs mere

 6. romantik - musik

  Med sin uafhængighed af den konkrete virkelighed, af det håndgribeligt begrebsmæssige blev musikken af 1800-t.s æstetikere fremhævet som den mest roman... Læs mere

 7. Genre og datering

  I 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var folkevise den mest brugte betegnelse. Indtil da havde kæmpevise været den mest gængse. Begrebet folkevise ... Læs mere

 8. folkevise

  Betegnelsen folkevise blev første gang brugt, uden definition, af J.G. Herder i 1773 i Auszug einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völker,... Læs mere

 9. Christian Winther

  Rasmus Villads Christian Ferdinand Winther, 29.7.1796-30.12.1876, forfatter. Til det Sjælland i hvis midte Christian Winther kom til verden, og som i poesie... Læs mere

 10. Meinert van Ham

  Meinrich van Ham, levede 1536, landsknægtoberst, visedigter. v.H. var i 1530'erne og -40'erne en meget søgt landsknægtfører, således 1531-32 i Christian I... Læs mere

 11. Clemens Brentano

  1778-1842, tysk forfatter, en af den tyske romantiks største kunstneriske begavelser. Sit ypperste nåede Clemens Brentano i kortere former som eventyr og d... Læs mere

 12. Joseph Freiherr von Eichendorff

  1788-1857, tysk forfatter. Eichendorffs digte betegner et digterisk højdepunkt og slutpunkt i tysk romantik. Med enkle midler, styret af en usvigelig sikker... Læs mere

 13. folkedans

  ... fællesbetegnelse for bondesamfundets danse, således som de tidligere blev danset i tilknytning til årets og livets cyklus. Der er tale om et kulturhisto... Læs mere

 14. folkemindevidenskab

  studiet af folkeminder. I slutningen af 1700-t. pegede den tyske filosof Johann Gottfried Herder på betydningen af at indsamle hvert folks, hver nations mu... Læs mere

 15. nationalsocialistisk kulturpolitik

  et proklameret opgør med noget gammelt og indførelsen af noget nyt. Tilhængerne af systemskiftet i 1933 talte gerne om 'den nationale revolution'. Allered... Læs mere

Viser 1-15 af 15

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki