Du søgte efter Vurdering

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. almindelig vurdering

  siden 1904 en vurdering af faste ejendomme i Danmark. Vurderingen foretages hvert fjerde år til brug for skattefastsættelsen. Se ejendomsvurdering. ... Læs mere

 2. folketingsvalg - vurdering af valgsystemet

  Valgsystemet frembringer resultater, hvor hvert parti over spærregrænsen får en andel af mandaterne, der så præcist som muligt svarer til deres andel af... Læs mere

 3. vugge til grav-vurdering

  d.s.s. livscyklusvurdering. ... Læs mere

 4. skøn

  vurdering, se syn og skøn. ... Læs mere

 5. På din maske skal jeg kende dig

  Identiteten er det tilbagevendende problem for de tilstedeværende på høloftet i Norderney. Med masker, spejle og marionetter udforsker Blixens forfattersk... Læs mere

 6. appreciation

  (fr. appréciation), værdsættelse; vurdering. ... Læs mere

  Tags:

 7. Axel Dam

  Axel Otto Markus Dam,  4.5.1868-9.5.1936, filosof, politiker. Født i Åkirkeby, Bornholm, død i Hellerup, begravet sst. D. blev student 1886 (Rønne), stude... Læs mere

 8. Fr. Vinding Kruse

  Frederik Vinding Kruse,  30.7.1880-14.4.1963, jurist. Født i Thisted, død på Frbg., begravet i Kbh. (Holmens). V. K. blev student 1899 og 1905 cand.jur. I ... Læs mere

 9. blindprincippet

  metode i sundhedsvidenskabelig forskning til sikring af uhildet vurdering af behandlingsresultater; se klinisk forskning. ... Læs mere

 10. annuitetsmetode

  metode til vurdering af fordelene ved en investering. Se investeringskalkule. ... Læs mere

 11. skyldkreds

  administrativ geografisk inddeling til brug for vurdering af fast ejendom, se vurderingsmyndigheder. ... Læs mere

 12. Esbokonventionen

  konvention til regulering af, hvor der skal tages hensyn til mulige grænseoverskridende indvirkninger på andre lande, når der skal udarbejdes miljøkonsek... Læs mere

 13. Christen Lassen Tychonius

  Christen Lasson Tychonius,  17.8.1680-24.12.1740, præst, forfatter. Født i Sal ved Holstebro, død i Viborg, begravet sst. T. var et glimrende lærehoved, n... Læs mere

 14. VVM-direktivet

  ...Vurdering af Virkning på Miljø, EF-direktiv fra 1985 om vurdering af virkninger på miljøet. VVM-direktivet kræver, at der forud for tilladelse til proj... Læs mere

 15. evaluation

  (af fr. évaluation, af lat.), vurdering; prisbestemmelse af mønter og varer; kritisk bedømmelse af en elevs arbejde. ... Læs mere

  Tags:

 16. taxameter

  (lat. taxa vurdering, se taksere + gr. -meter), apparat i hyrevogn til måling af vejlængde og pris. ... Læs mere

  Tags:

 17. succès destime

  ...succès d'estime(fr. 'agtelsessucces'), positiv vurdering, der mere skyldes tidligere succeser end den aktuelle præstation. ... Læs mere

 18. Inddelingsnævnet

  nævn under Indenrigsministeriet, oprettet i 1972 til vurdering af foreslåede ændringer i primærkommune- og amtskommunegrænser. Nævnet nedlagdes i 2002. ... Læs mere

 19. taksation

  (af lat. taxatio 'vurdering', afledn. af taxare 'vurdere', egl. 'berøre hårdt'), vurdering, der foretages af specialuddannede taksatorer, hvis opgave det er ... Læs mere

  Tags:

 20. Apgar score

  pointsystem, foreslået af lægen Virginia Apgar (1909-1974) til vurdering af fem livstegn hos nyfødte: hjerteaktion, vejrtrækning, muskelspænding, reakti... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki