Du søgte efter acetylen

Viser 1-20 af 38

Forrige 1 2 Næste
 1. acetylen

  ethyn, HC≡CH, reaktiv og letantændelig gas, der anvendes til svejsning og som udgangsmateriale ved fremstillingen af mange betydningsfulde mellemprodukter... Læs mere

 2. ethyn

  systematisk navn for acetylen. ... Læs mere

  Tags:

 3. dissougas

  (af fr. dissoudre, af lat. dissolvere opløse), acetylen opløst under højtryk i acetone. ... Læs mere

 4. vinylklorid

  CH2=CH−Cl, brændbar, giftig og kræftfremkaldende gas med kp. −13 °C. Forbindelsen har stor industriel anvendelse, idet den let undergår polymerisation... Læs mere

 5. Stampen

  tidligere vandmølle med tilhørende industri ved ... ... Læs mere

 6. lysgas

  brændbar gasblanding, som kan bruges til belysning. Den første gas til dette formål var kulgas fremstillet ved afgasning af stenkul. Denne proces blev taget... Læs mere

 7. acetylenlampe

  ...karbidlampe, tidligere anvendt lyskilde, hvori lysudsendelsen sker ved forbrænding af acetylen (C2H2). Acetylen indeholder en stor mængde kulstof, som v... Læs mere

 8. tetraklorethan

  C2H2Cl4, ikke brændbar, farveløs, giftig væske med kp. 146 °C. Tetraklorethan, der er et af de klorerede opløsningsmidler, fremstilles ved behandling af ... Læs mere

 9. triklorethylen

  ...TCE, C2HCl3, kloreret opløsningsmiddel, som er en farveløs væske med kp. 87 °C. Det er ubrændbart og anvendtes tidligere til ekstraktion af fedtstoffe... Læs mere

 10. Julius Arthur Nieuwland

  14.2.1878-11.6.1936, belgisk-amerikansk præst, botaniker og kemiker. Han opdagede i 1920, at acetylen kan polymeriseres til et gummiagtigt materiale, og frems... Læs mere

 11. carbonylering

  (af carbon 'kulstof' og -yl), katalytiske reaktioner mellem en organisk forbindelse og carbonmonoxid, hvorved en carbonylgruppe indføres. Udgangsmaterialet ka... Læs mere

 12. endoterm

  (af endo- og gr. therme 'varme'), om en kemisk eller fysisk proces (reaktion), hvor der absorberes energi (oftest varme), som hentes fra omgivelserne. Et stof,... Læs mere

 13. gassvejsning

  smeltesvejsemetode, hvorved den nødvendige varme og beskyttelse af smeltebad frembringes ved forbrænding af en gasart, som regel acetylen, i ren oxygen. De f... Læs mere

 14. Fornæs Fyr

  fyr på Djurslands østligste punkt, 4 km nord for Grenaa. Fornæs Fyr afløste i 1892 et tidligere, lavere fyr fra 1839 samme sted på Fornæs. Fyrtårnet e... Læs mere

 15. skærebrænder

  værktøj til flammeskæring af stål. Skæringen er en forbrænding af stål i ren oxygen (ilt) ved høj temperatur. Stålet forvarmes til antændelsestempera... Læs mere

 16. alkyner

  alifatiske carbonhydrider (kulbrinter), som indeholder én tripelbinding og har den almene formel CnH2n-2. De er i højere grad umættede end alkenerne og har ... Læs mere

 17. carbanion

  (af lat. carbo 'kul' og anion), C-, optræder i organometalliske forbindelser, der indeholder en binding mellem et carbonatom og et metalatom. Organometallisk ... Læs mere

 18. umættede forbindelser

  i den organiske kemi en række forbindelser, der direkte kan addere hydrogen, halogener, hydrogenhalogenider samt en række andre stoffer, hvorved umættethede... Læs mere

 19. methan

  CH4, farve- og lugtløs gas, som brænder med en blå flamme og har et kogepunkt på −162 °C. Methan er hovedbestanddelen af ... ... Læs mere

 20. flammeskæring

  proces til skæring af stål. Ved høj temperatur kan stål brænde i ren ilt (oxygen). Ilterne (oxiderne) smelter ved en temperatur, der er lavere end stålet... Læs mere

Viser 1-20 af 38

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki