Du søgte efter adenin

Viser 1-20 af 21

Forrige 1 2 Næste
 1. adenin

  en af baserne i cellernes genetiske materiale, DNA og ... ... Læs mere

 2. adenosin

  del af det energibærende molekyle ATP (adenosintrifosfat) og hermed central i cellens energiomsætning. Desuden vigtig som et af de nukleosider, der indgår i... Læs mere

 3. ADP

  ...adenosindifosfat, organisk forbindelse, som indgår i alle cellers stofskifte. Ved dannelsen af ADP fra ATP frigøres energi til kroppens energikrævende pr... Læs mere

 4. deoxyribonukleotid

  (af deoxyribose og afledn. på -id af lat. nucleus 'kerne'), kemisk betegnelse for de enkelte grundenheder, hvoraf DNA er opbygget. Det enkelte deoxyribonukle.... Læs mere

 5. thymin

  en af de fire N-holdige baser i DNA. Thymin er som ... ... Læs mere

 6. PNA

  ...Peptide Nucleic Acid, kunstigt fremstillet analog til DNA-molekylet opfundet af en række danske forskere. I PNA er deoxyribonukleotidkæden (se DNA) erstat... Læs mere

 7. uracil

  (afledn. af nylat. urea 'urinstof' og acetum 'eddike'), 2,6-hydroxypyrimidin, U, base, som er en byggesten i nukleinsyren RNA. Uracil indgår derimod ikke i DN... Læs mere

 8. nitrogenbaser

  fællesbetegnelse for puriner og pyrimidiner, der er byggesten i nukleosider, ... ... Læs mere

 9. nukleosider

  organiske molekyler, der indgår i DN... ... Læs mere

 10. puriner

  stoffer indeholdende purins molekylstruktur, som er et heterocyklisk ringsystem med carbon- og nitrogenatomer. Det findes i purinbaserne adenin og ... ... Læs mere

 11. deoxyribonukleosider

  organiske molekyler, der består af en kvælstofholdig purin- eller pyrimidin-base (normalt adenin, thymin, cytosin og guanin) bundet til en femleddet sukker... Læs mere

 12. Albrecht Kossel

  1853-1927, tysk læge og biokemiker; professor i fysiologi ved universitetet i Berlin 1887-95, ved universitetet i Marburg 1895-1901 og ved universitetet i ... Læs mere

 13. ATP

  ...adenosintrifosfat, molekyle, der leverer energien til stort set alle energikrævende processer i levende organismer. Disse processer omfatter muskelsamme... Læs mere

 14. FAD

  ...Flavin-Adenin-Dinukleotid, coenzym, som indgår i en række forskellige redoxreaktioner i cellen, fx i citronsyrecyklus og i respirationskæden (se ... ... Læs mere

 15. NAD

  ...nikotinamid-adenin-dinukleotid, coenzym, der bl.a. indgår i oxidationer katalyseret af dehydrogenaser. NAD spiller en central rolle i cellens ... ... Læs mere

 16. DNA-analyse

  en række analysemetoder til bestemmelse af mængde, sammensætning og finstruktur af ... ... Læs mere

 17. genom

  arvemasse. Et individs genom omfatter den genetiske information, det grundlagdes med ved befrugtningen, dvs. det arvemateriale som æg og sædceller har bidr... Læs mere

 18. mutation

  forandring i en celles arvemateriale (DNA), som kan videreføres til dattercellerne. Mutationer kan opstå i alle typer af celler, og man skelner mellem som... Læs mere

 19. DNA

  (eng. Deoxyribonucleic Acid), deoxyribonukleinsyre, kædeformet makromolekyle, der udgør arvematerialet i alle levende organismer og i mange virus. I organ... Læs mere

 20. RNA

  ribonukleinsyre, kædeformet makromolekyle, der indgår som en vigtig bestanddel i alle organismers cellulære maskineri. RNA-molekyler anvendes som transpo... Læs mere

Viser 1-20 af 21

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki