Du søgte efter adressat

Viser 1-20 af 35

Forrige 1 2 Næste
 1. adressat

  (af ty. Adressat, af fr.), den for hvem en postforsendelse er bestemt; modtager. ... Læs mere

  Tags:

 2. destinatar

  (af lat.), person, for hvem en forsendelse er bestemt; det samme som adressat. ... Læs mere

 3. posthemmelighed

  bestemmelser i kapitel 5 i Lov om postvirksomhed, hvorefter den, der virker i en postvirksomhed, ikke må give uvedkommende nogen underretning om andres benytt... Læs mere

 4. Diognetbrevet

  kristent skrift formentlig fra 200-t., traditionelt henregnet til de apostolske fædre. Diognet er navnet på brevets adressat, mens forfatteren er ukendt; spr... Læs mere

 5. brugslyrik

  lyrik skrevet med et bestemt praktisk formål og til en bestemt adressat: kirke, standspersoner, teater, selskabelige sammenkomster. Salme, hyldestdigt, arie o... Læs mere

 6. missilforsvar (Missile Defense)

  Det amerikanske missilforsvar består i 2007 af 18 forsvarsmissiler i Californien og Alaska til midtbane-interception og 18 skibsbaserede missiler beregnet på... Læs mere

 7. Den høviske kærlighed

  På dansk grund er der kun sparsomme og sene spor af den kærlighedsdigtning, som udfoldedes i højmiddelalderen i det sydligere Europa, især Frankrig og Ty... Læs mere

 8. Salmeværket - Troens rare Klenodie

  Det første lille salmehæfte, som Brorson udsendte, indeholdende 10 salmer, ni originale og en oversættelse, blev året efter fulgt af et nyt, Nogle Advent... Læs mere

 9. proklama

  indkaldelse til kreditorer, hvori de opfordres til at anmelde deres krav mod en bestemt person eller et selskab o.l. inden en fastsat frist. Proklama offentl... Læs mere

 10. Det lille liv

  Frank Jæger var 22 år ved udgivelsen af Dydige digte, født og opvokset på Frederiksberg og i gang med en bibliotekaruddannelse, som han gjorde færdig i 19... Læs mere

 11. Det Nye Testamente

  ...NT, den kristne Bibels anden hoveddel (første hoveddel udgøres af ... ... Læs mere

 12. Levnet og Meeninger

  Man kan undre sig over, at Ewald, der skaber subjektivismens gennembrud i dansk litteratur, så længe og så konsekvent går uden om den genre, der ligger l... Læs mere

 13. Elegi, epigram og et bryllupsdigt - Hans Sadolin og Hans Frandsen

  Den humanistiske digtning brød igennem i begyndelsen af 1550'erne med en lille flok danske studerende i Melanchthons Wittenberg. Hovedpersonerne er Hans Sad... Læs mere

 14. breve

  skriftlige og ofte korte meddelelser med i almindelighed en afsender og en modtager. Breve kendes fra stort set alle civilisationer og har gennem tiderne v... Læs mere

 15. Horats

  Quintus Horatius Flaccus, 8.12.65-27.11.8 f.Kr., romersk digter. Horats gav den ... ... Læs mere

 16. cirkulære

  (af fr. (lettre) circulaire 'rundskrivelse', af lat. circularis 'i kredsbevægelse', opr. 'cirkelformet'), forskrift, som udstedes af centrale administrative m... Læs mere

  Tags:

 17. dansk - bøjningsforhold

  Ved bøjning kan et ord antage forskellige former og derved betegne samme emne på forskellig måde. I dansk er præpositioner (forholdsord), fx i, på,til, ... Læs mere

 18. bekendtgørelse

  generel retsforskrift, udstedt af den offentlige administration med borgerne som adressater. En bekendtgørelse offentliggøres ligesom love i ... ... Læs mere

 19. poste restante

  (fr., egl. 'forblivende post'), forsendelsesform, hvor postforsend... ... Læs mere

 20. rekommanderet post

  (1. ord af re- og afledn. af lat. commandare 'overdrage, anbefale'), anbefalet post, postforsendelser, som postvæsenet (i Danmark Post Danmark) udsteder en kv... Læs mere

  Tags:

Viser 1-20 af 35

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki