Du søgte efter aerob

Viser 1-20 af 35

Forrige 1 2 Næste
 1. aerob

  ...iltkrævende, dyr, planter og mikroorganismer, som omsætter organisk stof ved hjælp af ilt, kaldes aerobe. Organismer, som kan leve uden ilt, kaldes anaer... Læs mere

 2. aerobium

  se aerob og aerobiont. ... Læs mere

 3. økologiske entreprenører

  dyr og planter, som forandrer deres omgivelser i en sådan grad, at det ændrer livsbetingelserne for både dem selv og andre organismer. Det sker i stor sk... Læs mere

 4. rodzoneanlæg

  lavteknologisk spildevandsrensningsanlæg, som består af en bundfældningstank, der kan være en ... ... Læs mere

 5. Sedimentets iltoptagelse

  Under normale forhold vil praktisk taget alle de reducerede forbindelser fra den anaerobe omsætning til syvende og sidst blive oxideret med ilt i havbunden.... Læs mere

 6. Iltforsyning

  Som alle andre dyr skal fisk bruge ilt for at udnytte fødens energi. Fiskenes iltforbrug afhænger af temperaturen, aktivitetsniveauet, vandets iltindhold, ... Læs mere

 7. Nedbrydningens forskellige trin og processer

  De første trin De fleste bakterier kan kun optage forholdsvis små molekyler gennem deres cellemembran. Derfor foregår nedbrydningen af forskellige store m... Læs mere

 8. biologisk rensning

  ... rensning af forurenet vand, jord, luft og affald vha. mikroorganismer, som kan nedbryde kemiske forbindelser. Bakterier er særlig velegnede, fordi nogle e... Læs mere

 9. fermentering

  forgæring, gæring, de processer, hvorunder levende celler, især mikroorganismer, frigør kemisk energi fra sukkerarter eller andre organiske molekyler un... Læs mere

 10. mitokondrie

  cellestruktur (organel), der medvirker ved energistofskiftet i eukaryote celler (celler med cellekerne). Mitokondrierne kan betragtes som cellens kraftværk... Læs mere

 11. spildevandsrensning

  behandling, som spildevand gennemgår i et rensningsanlæg. I bl.a. Danmark skal kvaliteten af det rensede vand sikre, at spildevandet kan udledes i recipie... Læs mere

 12. hav - havøkologi

  Udgangspunktet for livet i havet er planternes produktion af organisk stof (primærproduktionen). Ved fotosyntese bind... ... Læs mere

 13. Ordliste

  De fleste af bogens fagudtryk er forklaret et eller flere steder undervejs. Disse forklaringer kan findes ved hjælp af stikordsregistret. Enkelte mere almen... Læs mere

 14. celle

  den mindste enhed af liv, hvoraf levende organismer er sammensat. Celler forekommer i et umådeligt spektrum af størrelser, former og funktioner; fra afrun... Læs mere

 15. anaerob

  om processer, der foregår uden ilt, og om organismer, der kan leve uden ilt. Bakteriers omsætning af organisk stof i fx vanddækket jord, ... ... Læs mere

 16. Alcaligenes

  slægt af bakterier, som forekommer i jord og vand. Nogle arter kan nedbryde visse miljøgifte, fx halogenerede kulbrinter. Alcaligenes er gramnegative og ofte... Læs mere

 17. mundhulebakterier

  bakterier, der dels omfatter mundhulens permanente bakterieflora, som almindeligvis ikke forårsager infektioner, dels sygdomsfremkaldende bakterier, der kan f... Læs mere

 18. Agrobacterium

  iltkrævende (aerobe) jordbundsbakterier, som ved infektion fremkalder svulster (galler) på stængler og rødder hos visse planter. For Agrobacterium tumefaci... Læs mere

 19. Bacillus

  (lat. 'lille stav'), slægt af grampositive, iltkrævende (aerobe) stavbakterier, der kan danne endosporer, dvs. en spore inde i bakterien. Bacillus er store b... Læs mere

 20. nitrogenfiksering

  kvælstoffiksering. Mange bakterier og arkebakterier (Archaea) kan reducere frit kvælstof (N2) til ammoniak (NH3), der kan udnyttes i opbygningen a... ... Læs mere

Viser 1-20 af 35

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki