Du søgte efter afkald

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. afkald

  retlig disposition, der medfører, at indehaveren af en ret ophører med at have den. Eksempel på en sådan ret kan være et krav på penge, på arv, på opsi... Læs mere

 2. renuntiere

  (af lat. renuntiare meddele, frasige sig), give afkald. ... Læs mere

 3. resignere

  (af lat. resignare åbne (noget forseglet), ophæve, give afkald på, re- + signare sætte mærke på, af signum mærke, tegn), finde sig i sin skæbne; forsag... Læs mere

  Tags:

 4. renoncere

  (af fr. renoncer, af lat. renuntiare egl. bringe en meddelelse tilbage, re- + nuntiare underrette, meddele, af nuntius budbringer, budskab), give afkald. ... Læs mere

  Tags:

 5. renuntiation

  (af lat. renuntiatio, af renuntiare), afkald; frasigelse, især tronfrasigelse; opgivelse af en rettighed. ... Læs mere

 6. kenose

  (af gr. kenosis 'tømning', af kenos 'tom' og -ose), den kristne opfattelse, at Kristus gav afkald på sin guddommelighed for at være helt menneske (Filipperb... Læs mere

 7. dispositiv arvepagt

  (afledt af lat. disponere 'anordne'), aftale, hvorved en person overdrager forventet arv. Dispositive arvepagter har ingen gyldighed i dansk ret; en arving kan... Læs mere

 8. Antiochos 3. Megas

  ...den Store, -242--187, seleukidisk konge 223-187, søn af Seleukos 2. I den første del af sin regeringstid gennemførte Antiochos et felttog mod øst og kom... Læs mere

 9. kenotikere

  (afledt af gr. kenosis, se kenose), forskellige grupper af protestantiske tyske teologer i 1500-, 1600- og 1800-t. Fælles er deres specielle udlægning af Fil... Læs mere

 10. Minitel

  ... masseproduceret, enkel terminal, oprindelig udviklet til et fransk videotexsystem. I slutningen af 1970'erne besluttede det franske post- og telegrafvæsen... Læs mere

 11. renunciativ arvepagt

  (1. ord af lat. renuntiare 'tilbagekalde, give afkald på'), afkald på forventet arv mod eller uden vederlag, der efter Arveloven § 31 kun er bindende, hvis ... Læs mere

 12. Hans

  1583-1602, dansk prins; søn af ... ... Læs mere

 13. Ole Johan Samsøe

  1759-1796, dansk forfatter. Hans historiske sørgespil Dyveke (opf. 1796) formidler i en enstonig følsom prosa huslige idealer fra det rørende borgerlige ... Læs mere

 14. dispositionsmaksime

  inden for civilprocessen betegnelse for parternes mulighed for at påvirke en retssags forløb og udfald gennem deres aftaler og dispositioner. Den aftalefrihe... Læs mere

 15. Garrison Keillor

  ... f. 1942, amerikansk forfatter. 1974-87 havde han sit eget radioshow, A Prairie Home Companion. Heri fortalte han små humoristiske 'krøniker' om den fikti... Læs mere

 16. lodstvang

  pligt til at tage lods i visse vanskelige eller snævre farvande, hvor grundstødning eller anden form for havari kan spærre farvandet eller give anledning ... Læs mere

 17. Porkkala

  sv. Porkala, halvø i Kirkkonummi Kommune 20-30 km vest for Helsinki. Porkkala nævnes første gang ca. 1300 i en dansk beskrivelse af sejlruten fra Kalmar til... Læs mere

 18. Henrik Schück

  1855-1947, svensk litteraturhistoriker, professor i Lund og 1898-1920 i Uppsala. Som sin tids dominerende skikkelse i faget plejede han det svenske stof med ta... Læs mere

 19. Jakob Wassermann

  1873-1934, tysk forfatter. Jakob Wassermanns romaner og fortællinger kredser især om, hvad det vil sige at være både jøde og tysker, og hvad sand mennes... Læs mere

 20. beskatningsoverenskomst

  aftale, der er indgået mellem Danmark og et andet land for at undgå dobbeltbeskatning, dvs. at en skatteyder beskattes af samme indkomst både i Danmark og... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki