Du søgte efter afleder

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. afleder

  benyttes i højspændingsanlæg til beskyttelse mod pludseligt opståede, ødelæggende store spændinger. Ved lynnedslag og andre forstyrrelser i nettene kan ... Læs mere

 2. gnistgab

  enkel form for afleder, som benyttes til beskyttelse mod høje spændinger i elforsyningsnet og i elapparater. Et gnistgab består af to elektroder, der anbrin... Læs mere

 3. Charles J. Fillmore

  Charles John Fillmore, f. 1929, amerikansk lingvist, professor ved University of California, Berkeley. Fillmore, der især har arbejdet med g... ... Læs mere

 4. Farakka

  dæmning på Gangesfloden 200 km nord for Kolkata i Indien.... ... Læs mere

 5. Padma

  flod i den nedre del af Gangessystemet. Ganges deler sig i to grene, før den når grænsen til ... ... Læs mere

 6. Lorelei

  132 m høj, næsten lodret klippe på Rhinens østlige bred mellem Sankt Goarshausen og Kaub 25 km sydøst for Koblenz i den tyske delstat Rheinland-Pfalz. ... Læs mere

 7. likviditetspræference

  den britiske økonom Maynard Keynes' betegnelse for pengeefterspørgsel. Indtil Keynes udgav The General Theory of Employment, Interest and Money i 1936, blev ... Læs mere

 8. semantik - datalogi

  Semantik i datalogi er beskrivelse af betydningen (denotation) af de syntaktiske elementer i et programmeringssprog. En semantisk beskrivelse skal give en ut... Læs mere

 9. Fjerne forbindelser og politisk uro

  Med overgangen til den yngre romerske jernalder begyndte tidligere tiders små, autonome høvdingesamfund at blive erstattet af en ganske anderledes udformet... Læs mere

 10. afledte fordringer

  ...betingede fordringer, gruppe af finansielle instrumenter, hvis betalinger er direkte afledt af prisudviklingen på et eller flere underliggende aktiver, fx ... Læs mere

 11. afledt krav

  ...regreskrav, krav, som tilkommer andre end den umiddelbart skaderamte, efter at denne helt eller delvis er blevet holdt skadesløs. Hvis en skade fx dækkes ... Læs mere

 12. afledet funktion

  d.s.s. funktionens differentialkvotient. Se differentiabel funktion. ... Læs mere

 13. partiel afledet

  i matematik differentialkvotienten af en funktion af flere variable med hensyn til en af disse, idet de øvrige variable opfattes som konstanter. Se også diff... Læs mere

 14. Thomas Buntzen

   5.9.1776-28.6.1807, læge, fysiker. Født i Kbh. (Nic.), død i St. Petersborg (Leningrad), begravet sst. B. blev student 1795, dimitteret privat, tog medici... Læs mere

 15. vandløb

  vandets overfladiske afløb gennem bække, åer og floder. Vandløb leder overskudsnedbøren, som ikke fordamper, ud til havet som en del af vandkredsløbet... Læs mere

 16. humor

  den latinske etymologi fortæller, at humor er nøje forbundet med det kropslige. I den antikke og middelalderlige medicin betragtedes blandingen af de fire... Læs mere

 17. metronymisk

  (se metronymikon), afledet af moderens navn. ... Læs mere

  Tags:

 18. grison

  (fr., afledt af gris 'grå'), se mårfamilien. ... Læs mere

 19. sulfit

  forbindelse afledt af svovlsyrling, se sulfitter. ... Læs mere

 20. zoroastrisme

  navn for zarathustrisme, afledt af Zoroaster. ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki