Du søgte efter aflejringer

Viser 41-60 af 100

 1. Lucy

  populærnavn for skelettet af et individ af hominidarten Australopithecus afarensis. Skelettet blev fundet ved Hadar i Etiopien i 1974 i aflejringer med en ... Læs mere

 2. Umeälven

  elv i Lappland, Sverige; 470 km. Den tager sit udspring nær den norske grænse og følger sprækkesystemet mod sydøst. Undervejs passerer den en del søer,... Læs mere

 3. basebund

  jordbund med basisk reaktion (pH større end 7). Jordbundens pH måles i en vandig opløsning, og en basisk reaktion skyldes en høj basemætning i jorden. J... Læs mere

 4. klint

  (samme ord som klit, der bl.a. i Vestjylland kan benyttes synonymt med klint), stejl erosionsskrænt oftest ved kysten. I Danmark er aktive, dvs. eroderede, ... Læs mere

 5. ishavsmusling

  ...Yoldia arctica, Portlandia arctica, arktisk marin musling; den kendes bl.a. som fossil fra kvartære aflejringer i Danmark, afsat af Yoldiahavet. ... Læs mere

 6. diluvium

  (lat. 'oversvømmelse', af diluviare 'oversvømme', af di- og afledn. af luere 'afvaske'), fossilholdige og lagdelte aflejringer, som man siden 1600-t. antog v... Læs mere

 7. Laptevhavet

  ... lavvandet havområde nord for det centrale Sibirien mellem De Nysibiriske Øer og Severnaja Zemlja (Nordøerne). Kystområdet er stærkt præget af tilfør... Læs mere

 8. Dongting Hu

  ...Tungting Hu, sø i Hunanprovinsen i Kina; ca. 2800 km2. Flodtransporten på Hunans floder har gennem denne sø forb... ... Læs mere

 9. palæoøkologi

  studiet af de økologiske sammenhænge og betingelser i fortiden vha. fossiler og aflejringer. Et eksempel er rekonstruktion af fortidens plantesamfund og de k... Læs mere

 10. Thanetien

  ... geologisk etage omfattende den sidste del af Paleocæn; alder ca. 58-55 mio. år. De danske aflejringer fra Thanetien henføres til ... ... Læs mere

 11. Tortonien

  ... geologisk etage, der omfatter den yngste del af Sen Miocæn; alder ca. 11-7 mio. år. I Danmark tilhører den yngste del af Gra... ... Læs mere

 12. Barremien

  ... ... Læs mere

 13. etage

  (af fr. étage 'afsats', af lat. stare 'stå'), den basale enhed i den ... ... Læs mere

 14. Botryococcus

  (lat., af gr. bohys 'drueklase' og kokkos 'kerne, frø'), slægt af grønalger. Kolonierne er almindelige i ferskvandsplankton, hvor de på grund af et stort o... Læs mere

 15. kugleflint

  kugleformede flintesten fra aflejringer af skrivekridt slidt runde efter ophold i strandens opskylszone. Kugleflint, der kun forekommer i Danmark og Frankrig, ... Læs mere

 16. grundfjeld

  den del af Jordens skorpe, der ligger under de sedimentære ... ... Læs mere

 17. Rotliegendes

  (ty., af rot 'rød' og liegendes 'lag', egl. neut. af liegend 'liggende'), geologisk epoke svarende til Tidlig Perm, ca. 290-256 mio. år før nu. I NV-Europa ... Læs mere

 18. Samsø Bælt

  farvandet mellem Samsø og Sejerø, som forbinder Kattegat med ... ... Læs mere

 19. Caradoc

  ...Caradocien, geologisk epoke omfattende den ældste del af Sen Ordovicium; alder ca. 464-443 mio. år. Dele af den bornholmske Dicellograptusskifer tilhøre... Læs mere

 20. Bjerrelide

  bakke 7 km syd for Horsens; 121 m.o.h. Bakken rejser sig markant 50-60 m over det omgivende landskab og byen Bjerre for foden af bakken. En større del af... Læs mere

Viser 41-60 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki