Du søgte efter aktiver

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. aktiver

  økonomiske resurser, som ejes eller kontrolleres af en person eller en virksomhed, og som forventes at skabe indtjening. Aktiver inddeles i anlægsaktiver, fx... Læs mere

 2. finansielle aktiver

  aktiver som obligationer, aktier mv., se årsregnskab. ... Læs mere

 3. markedsværdi

  den værdi, et aktiv eller en forpligtelse kan handles til mellem uafhængige parter. Markedsværdibegrebet er ikke entydigt defineret, men afhænger af de enk... Læs mere

 4. penge - pengemængde

  Pengemængde kan defineres på en række måder, alle omfatter pengebasen, M0, dvs. summen af mønter og sedler og banksystemets likvide fordringer på centr... Læs mere

 5. materielle anlægsaktiver

  aktiver som fast ejendom, inventar, maskiner mv., se årsregnskab. ... Læs mere

 6. immaterielle anlægsaktiver

  aktiver som goodwill, licensaftaler, patentrettigheder mv., se årsregnskab. ... Læs mere

 7. balance

  i en virksomheds årsregnskab opgørelse over aktiver og passiver pr. en fastsat dato. ... Læs mere

 8. inventur

  (af lat. inventura, af invenire), fortegnelse over aktiver og passiver el. over varebeholdninger ved en forretnings årsopgørelse. ... Læs mere

 9. formue

  persons, virksomheds eller forenings mv. beholdning af aktiver, fx fast ejendom, værdipapirer og indestående i pengeinstitutter. Nettoformuen udregnes ved fr... Læs mere

 10. svigagtig boforringelse

  debitors forsætlige forsøg på at unddrage kreditorerne boets aktiver, efter at det er taget under konkursbehandling, eller efter at der er indledt forhandli... Læs mere

 11. omsætningsaktiver

  aktiver, som indgår i det normale varekredsløb eller realiseres i penge inden for et år. De består af varebeholdninger, varedebitorer, kasse- og bankbehold... Læs mere

 12. derivat

  (af lat. perf.part. derivatus, af derivare 'aflede'), afledt fordring, finansielt instrument, hvis værdi er direkte afledt af prisudviklingen på et eller fle... Læs mere

 13. kredit - debet

  (af lat. credit '(han) tror', præs. af credere 'tro, betro'), kreditsiden, inden for bogføring højre side, som viser fald i aktiver eller omkostninger eller... Læs mere

 14. udgift

  pengeværdi af en forpligtelse. Når en virksomhed anskaffer et aktiv, har den en udgift: forpligtelsen til at betale leverandøren. Der foreligger en udbetali... Læs mere

 15. konsekvensberegning

  beregning over de beløbs- eller mængdemæssige konsekvenser af fx et givet hændelsesforløb. Konsekvensberegninger anvendes almindeligvis i forbindelse med ... Læs mere

 16. Kelowna

  by ved Okanagan Lake i det sydlige British Columbia, Canada; 105.600 indb. (2005). Med sit behagelige, solrige klima er den centrum for et stort, traditionsrig... Læs mere

 17. scrapværdi

  ... (1. led eng. 'affald, afklip'), inden for driftsøkonomi den realisationsværdi eller brugtværdi, som et anlæg har på et givet tidspunkt af en ... ... Læs mere

 18. legal arv

  (1. ord af lat. legalis, af lex 'lov', gen. legis), intestatarv, arveadkomst, som beror direkte på loven. I de tilfælde, hvor arvelader ikke har oprettet tes... Læs mere

 19. valutarestriktioner

  offentlige indgreb, der begrænser adgangen til at konvertere en valuta til fremmed valuta. Bestræbelserne på at gennemføre fuld konvertibilitet for betalin... Læs mere

 20. realindskud

  indskud i et aktie- eller anpartsselskab af andre aktiver end kontanter, se apportindskud. ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki