Du søgte efter aldehyd

Viser 1-20 af 54

Forrige 1 2 3 Næste
 1. aldehyd

  kemisk forbindelse, der indeholder den funktionelle gruppe -CHO, se aldehyder. ... Læs mere

 2. Schiffske baser

  (efter den tyske kemiker Hugo Schiff, 1834-1915), kemiske forbindelser, der almindeligvis fremstilles ved en kondensationsreaktion mellem et aldehyd og en prim... Læs mere

 3. aldolaser

  navn på flere enzymer i dyrs, planters og mikroorganismers celler. Aldolaser katalyserer reaktioner (reversible kondensationer) mellem et aldehyd og en alkoho... Læs mere

 4. fenolharpikser

  ... Læs mere

 5. acetaler

  ... ...alkyldiethere, org. forb., som er en speciel type ethere dannet fra alkohol og aldehyd ved kogning, idet der som mel... ... Læs mere

 6. benzaldehyd

  bittermandelolie, kemisk forbindelse med formlen C6H5CHO. Benzaldehyd er en farveløs væske med kogepunkt 179 °C. Den er både en aromatisk forbindelse o... Læs mere

 7. methanal

  ... (af methan og 1. led i aldehyd... ... Læs mere

  Tags:

 8. butyraldehyd

  (af lat. butyrum 'smør' og aldehyd), ældre navn for butanal, se aldehyder. ... Læs mere

 9. aldolkondensation

  (af de tre første og to sidste bogstaver i aldehydalkohol samt kondensation), kemisk reaktion, hvor et aldehyd eller en keton, der indeholder et aktivt hydr... Læs mere

 10. Stanislao Cannizzaro

  13.7.1826-10.5.1910, italiensk kemiker. Professor i kemi ved universiteterne i Genova og Rom. Cannizzaro er mest berømt for sin afhandling Sunto di un corso d... Læs mere

 11. aldehyder

  klasse af organiske forbindelser indeholdende den funktionelle gruppe -CHO, som kan være bestemmende for disse forbindelsers kemiske egenskaber. Til denne g... Læs mere

 12. tautomeri

  (af gr. to auto 'det samme' og afledn. af gr. meros 'del'), i kemien det fænomen, at forbindelser, hvis kemiske opbygning afviger markant fra hinanden, allige... Læs mere

 13. cyanogene glykosider

  indholdsstoffer, som kendes fra mere end 2500 plantearter. Når plantemateriale indeholdende cyanogene glykosider beskadiges, og de cellulære strukturer derve... Læs mere

 14. metaldehyd

  (af meta- og aldehyd), metacetaldehyd, farveløs, giftig og cyklisk polymer af ... ... Læs mere

 15. paraldehyd

  (af para- og aldehyd), paracetaldehyd, cyklisk trimer af acetaldehyd. For... ... Læs mere

 16. crotonaldehyd

  ... (af plantebetegnelsen Croton, opr. gr. ord for 'skjoldlus', og aldehyd), trans-2-butenal, farveløs, stær... ... Læs mere

 17. acetaldehyd

  ethanal, CH3CHO, organisk forbindelse i gruppen af ... ... Læs mere

 18. formaldehyd

  ... Læs mere

 19. butanal

  ...butyraldehyd, se aldehyder. ... Læs mere

 20. kunstgødning

  stoffer, der erstatter eller supplerer husdyrgødning ved gødskning af agerjord. Udbredt brug af kunstgødning blev først almindelig i 1800-t., da man fik ... Læs mere

Viser 1-20 af 54

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki