Du søgte efter algebraisk

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. algebraisk

  (se algebra), hørende til algebra. ... Læs mere

 2. algebraisk tal

  tal, som er løsning til en algebraisk ligning med rationale koefficienter; fx er ... ... Læs mere

 3. algebraisk ligning

  ligning af formen xn+an-1xn-1+...+a0 = 0, hvor koefficienterne an-1,...,a0 er reelle eller komplekse tal; n er ligningens grad. Venstre side af ligningen ... Læs mere

 4. algebraisk geometri

  undersøgelse af de geometriske figurer, der fremkommer som løsningsmængde til et system af algebraiske ligninger. Figurerne kan være algebraiske kurver ... Læs mere

 5. algebraisk struktur

  i matematikken en mængde forsynet med en eller flere 'regneoperationer', der opfylder visse grundsætninger, aksiomer, som fx den associative og kommutative... Læs mere

 6. transcendent funktion

  matematisk funktion, som i modsætning til en algebraisk funktion ikke kan udtrykkes ved de sædvanlige regneoperationer (+,−,∙,/) og roduddragning. Logari... Læs mere

  Tags:

 7. den kommutative regel

  se algebraisk struktur. ... Læs mere

 8. associativ regel

  se algebraisk struktur. ... Læs mere

 9. idempotent

  (af lat. idem 'samme' og afledn. af potens 'som kan, mægtig, stor', af posse 'kunne'), oprindeligt i en ... ... Læs mere

 10. invertibelt element

  element a i en algebraisk struktur...A, for hvilket der findes et x∈A således, at a∘ x = x∘ a... ... Læs mere

 11. andengradsligning

  ligning, som kan bringes på formen x2+a1x+a0 =  0. Se algebraisk ligning. ... Læs mere

 12. diofantisk approksimation

  (efter Diofant), i sin simpleste form en brøk, der ligger tæt ved et givet reelt tal. Brøken 22/7 er en velkendt approksimation af tallet π. Til et givet i... Læs mere

 13. kubisk ligning

  ligning af tredje grad, se algebraisk ligning. ... Læs mere

 14. transcendent tal

  tal, der ikke er algebraisk, dvs. ikke er løsning til nogen algebraisk ligning med rationale koefficienter. Eksempler er grundtallet e for de naturlige logari... Læs mere

 15. neutralt element

  element e i en algebraisk strukturA med komposition ∘, for hvilket e∘a = a∘e = a for ethvert a i A. I mængden af hele tal er 0 således neutralt eleme... Læs mere

 16. Descartes' blad

  plan algebraisk kurve givet ved ligningen x3+y3-3xy = 0. Kurven er en af de først undersøgte algebraiske ligninger af tredje grad. I ... ... Læs mere

 17. Cauchy-Schwarz' ulighed

  (efter A.L. Cauchy og H.A. Schwarz), ulighed, der i sin simpleste geometriske form udtrykker, a... ... Læs mere

 18. kodimension

  i matematik en angivelse af dimensionen af et (algebraisk eller geometrisk) objekt i forhold til det omgivende rum; fx har en linje kodimension 2 i rummet. Mer... Læs mere

 19. diskriminant

  (af lat. discriminare 'adskille'), algebraisk udtryk, ofte i determinantform. For et andengradspolynomium x2+a1x+a0 er diskriminanten tallet d = a12−4a0. H... Læs mere

 20. tredjegradsligning

  algebraisk ligning af formen x3+ax2+bx+c = 0, hvor koefficienterne a, b og c fx kan være reelle tal eller komplekse tal. wiki.templ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki