Du søgte efter amid

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste
 1. amid

  organisk forbindelse, se amider. ... Læs mere

  Tags:

 2. laktamer

  ringformede (cykliske) amider af aminosyrer. En teknisk vigtig laktam er caprolaktam, som dannes ved, at aminogruppen i 6-aminohexansyre (capronsyre) danner... Læs mere

 3. brandhæmmende maling

  maling, som dels hæmmer brandudbredelse, dels under brand nedsætter varmepåvirkningen af underlaget. Virkningen skyldes, at malingen ved høj temperatur sku... Læs mere

 4. carbamid

  (af lat. carbo 'kul' og amid), d.s.s. urinstof. ... Læs mere

  Tags:

 5. kloramfenikol

  et antibiotikum. .........Ordet kloramfenikol k... ... Læs mere

 6. amider

  organiske forbindelser, derivater af carboxylsyrer med ammoniak. Amider kan fremstilles ved opvarmning af carboxylsyrers ammoniumsalte, idet der fraspaltes v... Læs mere

 7. streptamid

  (af gr., dannet af strepto-; se streptokok + amid), d.s.s. sulfonamid. ... Læs mere

 8. akrylamid

  amid af akrylsyre (se amider), fremstil... ... Læs mere

 9. Friedrich Wöhler

  ... 31.7.1800-23.9.1882, tysk kemiker og læge. 1823-24 studerede han kemi hos J.J. Berzelius i Stockholm; han lærte desuden svensk og oversatte senere en ræ... Læs mere

 10. sulfonamid

  (dannet af sulfon- svovlforbindelse + amid en type kvælstofholdige stoffer), betegnelse for en gruppe svovl- og kvælstofholdige stoffer, der har antibiotisk ... Læs mere

 11. aramidfibre

  aromatisk polyamid, tredje generation af syntetiske fibre, fx ... ... Læs mere

 12. formamid

  HCO−NH2, myresyreamid, methansyreamid; farveløs væske med ekstrem god opløsningsevne for såvel organiske som uorganiske forbindelser. .........Ordet ... Læs mere

 13. ceramid

  stof, der findes i plante- og dyrevæv, og som indgår i glykolipider. Ceramid er opbygget af ... ... Læs mere

 14. pyrimidiner

  (af pyri(din) og (a)mid og -in), stoffer indeholdende pyrimidins molekylstruktur, s... ... Læs mere

 15. polyamider

  polymerer, hvis repetitionsenhed i molekylkæderne er af amidtypen og derfor indeholder gruppen −NH−CO−. Betegnelsen anvendes normalt kun om de synteti... Læs mere

 16. imider

  (dannet efter amider), forbindelser, der dannes ud fra amider og carboxylsyrer ved vandfraspaltning. Stabile cykliske imider (fx ftalimid og succinimid — rav... Læs mere

 17. anilider

  (af anilin og -id), speciel type amider dannet ud fra en organisk syre og en aromatisk amin. Således fremstilles acetanilid ud fra eddikesyre og anilin.... ... Læs mere

 18. beta-laktamase

  penicillinase, bakterielt enzym, der nedbryder en kemisk binding i penicillin, som herved bliver inaktivt. Bakterier, som producerer enzymet, er resistente o... Læs mere

 19. eddikesyreanhydrid

  farveløs væske med kogepunkt 139 °C. Eddikesyreanhydrid er en reaktiv forbindelse, som danner eddikesyre med vand, estere (acetater) med alkoholer og amide... Læs mere

 20. keten

  CH2=C=O, farveløs, giftig gas med kp. −56 °C. Forbindelsen fremstilles ved pyrolyse af acetone eller eddikesyre og dimeriserer let til diketen. Keten ka... Læs mere

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki