Du søgte efter aminosyrer

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. aminosyrer

  organisk forbindelse, som har central betydning i alle levende organismer. Af de ca. 500 kendte aminosyrer vides 22 at være anvendt som byggesten ved danne... Læs mere

 2. alanin

  lille aminosyre, som organismen selv kan producere i rigelige mængder. Se også aminosyrer. ... Læs mere

 3. peptider

  stof, der består af aminosyrer bundet sammen med peptidbindinger (-CONH-), se peptid. ... Læs mere

 4. elongering

  i molekylærbiologien forlængelse af molekyler ved sammenkædning af molekylære byggesten. Elongeringsfaktorer er specielle proteiner, som i alle celler er n... Læs mere

 5. aspartat

  ...asparaginsyre, aminosyre, som danner forstadium til aminosyren asparagin. Se også aminosyrer. ... Læs mere

 6. arginin

  aminosyre. Normal vækst hos børn kræver tilførsel af arginin fra kosten, hvorfor arginin hos børn kan betragtes som en essentiel aminosyre. Se også amino... Læs mere

 7. aminoaciduri

  (af eng. amino acid 'aminosyre' og af gr. uron 'urin'), forhøjede mængder af aminosyrer i urinen. Tilstanden er sjælden og skyldes som regel arvelige defekt... Læs mere

 8. asparagin

  (af gr. asparagos 'asparges, ungt skud' og -in), aminosyre, som dannes ud fra aminosyren aspartat ved amidering. Se også aminosyrer. wiki.temp... ... Læs mere

 9. papirkromatografi

  kromatografiteknik, hvor papir anvendes som bærefase for den stationære polære fase. Denne fordelingskromatografiske teknik blev tidligere anvendt til adski... Læs mere

 10. MSH

  ...melanocytstimulerende hormon, hormon, der stimulerer pigmentdannelse i hudens melanocytter. MSH findes som de beslægtede α-MSH (på 13 aminosyrer) og β-M... Læs mere

 11. Brochotrix

  slægt af grampositive, stavformede bakterier, der kan vokse ved lav temperatur både i nærvær og fravær af ilt. Arten Brochotrix thermospacta begrænser of... Læs mere

 12. polyaminer

  (af poly- og amin), organiske stoffer, som har mere end én aminogruppe og er decarboxyleringsprodukter af aminosyrer. Polyaminer menes at være af betydning f... Læs mere

 13. cyklosporin

  (af gr. kyklos 'kreds, ring' og afledn. af spora eller sporos 'sæd' og -in), en gruppe antibiotika, der indeholder 11 aminosyrer i en cyklisk struktur. Cyklos... Læs mere

 14. homeobox

  (eng., 1. led af gr. homoios 'lignende'), en rækkefølge på 180 eller 183 basepar, som udgør en del af generne for en række kontrolproteiner, der igen styr... Læs mere

 15. aminosyre

  organisk-kemisk forbindelse, se aminosyrer. ... Læs mere

 16. renin

  enzym, der dannes i specialiserede celler i nyrerne. I blodet spalter renin et fragment på ti aminosyrer, angiotensin I, fra den ene ende af plasmaglobuline... Læs mere

 17. glycin

  den simpleste blandt de 20 aminosyrer, som indgår i proteiner. Glycin kan dannes i cellen og er således ikke en essentiel aminosyre. Glycin indgår desuden... Læs mere

 18. pentagastrinbelastning

  (1. led af penta- og gastrin), metode til undersøgelse af mavesækkens syreproduktion. Pentagastrin er et syntetisk peptid på fem aminosyrer, der svarer til ... Læs mere

 19. murein

  (af lat. murus 'væg' og -in), makromolekyle, som opbygger bakteriers cellevæg. Murein er et peptidoglykan dannet af to kulhydrater (N-acetylglukosamin og N-a... Læs mere

 20. jern (plantenæringsstof)

  Jern er et nødvendigt mikronæringsstof for alle planter. Græsser optager det fra jordvæsken i form af jern(III) bundet til aminosyrer udskilt fra rødder... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki