Du søgte efter analyse

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. analyse

  (gr. analysis 'opløsning', af ana- og lyein, 'løse'), opdeling af noget i dets bestanddele; ofte ensbetydende med 'tilbundsgående undersøgelse', modsat syn... Læs mere

 2. termogravimetrisk analyse

  (1. led af termo- og ... ... Læs mere

 3. kvantitativ analyse

  procedure i kemien, hvorved mængden eller koncentrationen af et stof fastlægges. For at øge pålideligheden af den kvantitative analyse kombineres denne i s... Læs mere

 4. reel analyse

  (1. ord af lat. realis, af res 'ting, sag, forhold'), den del af matematisk analyse, der omhandler funktioner af en eller flere reelle variable, dvs. variable,... Læs mere

 5. gravimetrisk analyse

  inden for kemi vægtanalyse. ... Læs mere

 6. elektrokemisk analyse

  se elektroanalyse. ... Læs mere

 7. filosofisk analyse

  se begrebsanalyse. ... Læs mere

 8. termisk analyse

  (1. led se termo-), flere forskellige analysemetoder, der registrerer fysiske eller kemiske ændringer i stoffer som funktion af temperatur og tid. De væsentl... Læs mere

 9. handlende analyse

  metode, baseret på Stanislavskijs mangeårige kunstneriske forskning og pædagogiske udviklingsarbejde og videreudviklet af en række russiske teaterpædagoge... Læs mere

 10. musikalsk analyse

  inden for musikvidenskab og -pædagogik den disciplin, der har til formål at adskille, beskrive og vurdere musikkens elementer (rytme, klang, melodi, harmoni ... Læs mere

 11. kvalitativ analyse

  procedure i kemien, hvor atomers, ioners eller molekylers identitet fastlægges. Tidligere blev der primært anvendt kemiske reaktioner, som resulterede i kara... Læs mere

 12. multivariat analyse

  (1. ord af multi- og mlat. variatus 'skiftende'), i statistik fællesbetegnelse for metoder til at undersøge flere egenskaber, der er målt på de samme objek... Læs mere

 13. matematisk analyse

  den del af matematikken, der involverer grænseværdi og kontinuitet. De grundlæggende emner i matematisk analyse er differential- og integralregningen og s... Læs mere

 14. harmonisk analyse

  matematisk teori om funktioner defineret på en gruppe G, idet hovedsynspunktet er at udtrykke en funktion som en uendelig række eller et integral ved hjælp ... Læs mere

 15. kompleks analyse

  den del af matematisk analyse, der omhandler funktioner af en eller flere komplekse variable, dvs. variable, hvis værdier er komplekse tal... ... Læs mere

 16. dramaturgisk analyse

  teknik til læsning af en dramatekst som akademisk eller praktisk disciplin. Den akademiske DA vil afdække tekstens betydningspotentiale, den praktiske DA til... Læs mere

 17. kemisk analyse

  identifikation, detektion og kvantificering af stoffer baseret på kemiske reaktioner. Ved kvalitativ analyse undersøges, hvilke grundstoffer eller grundsto... Læs mere

 18. numerisk analyse

  den gren af matematikken, der beskæftiger sig med numeriske (talmæssige) løsninger til fx ligninger. Numerisk analyse omfatter desuden konstruktionen og a... Læs mere

 19. Numerisk analyse

  Numerisk analyse beskæftiger sig med numeriske (talmæssige) løsninger til fx ligninger. Med fremvæksten af computere har numerisk analyse fået en stadig ... Læs mere

 20. stripping-analyse

  kemisk metode, se voltametri. ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki