Du søgte efter angloamerikansk

Viser 1-20 af 77

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. angloamerikansk

  engelsk-amerikansk. ... Læs mere

 2. misdemeanor

  (eng. 'forseelse', egl. 'dårlig opførsel'), i ældre angloamerikansk ret mindre alvorlige lovovertrædelser i modsætning til felony, som betegner de alvorli... Læs mere

 3. justice - retfærdighed

  (eng. 'retfærdighed, dommer'), i angloamerikansk ret begrebet ret, retfærdighed. ... Læs mere

 4. injunction

  ... (eng. 'pålæg', af in- og afledn. af lat. jungere 'føje til, pålægge'), i angloamerikansk ret et foreløbigt eller e... ... Læs mere

 5. manslaughter

  ... (engelsk 'manddrab'), i angloamerikansk kriminalret betegnelse for uagtsomt manddrab og for vold med døden til følge, se også ... ... Læs mere

 6. lawyer

  ... (eng., afledt af law 'lov'), i angloamerikansk ret dels en person, der har bestået juridisk embedseksamen, dels en advokat. ... Læs mere

 7. trial

  (eng., egl. 'prøvelse, forsøg', afledn. af oldfr. trier 'undersøge, udvælge'), i angloamerikansk ret en domstols prøvelse af beviserne i en civil sag elle... Læs mere

 8. summing up

  (eng. 'opsummering'), i angloamerikansk ret dommerens retsbelæring til nævningene inden voteringen. Dommeren forklarer nævningene deres funktion, sammenfatt... Læs mere

 9. inquest

  ... Læs mere

 10. homicide

  ... (eng., af lat. homo 'menneske' og afledn. af caedere 'skære, dræbe'), angloamerikansk betegnelse for såvel en morder, en drabsmand, som for selve handli... Læs mere

 11. mistrial

  (eng., 2. led trial 'retssag'), i angloamerikansk ret en hovedforhandling, der betragtes som ugyldig pga. en afgørende mangel ved sagens behandling, eller for... Læs mere

 12. writer

  i angloamerikansk ret en optionsudsteder (se option), dvs. en person, der afgiver en erklæring om, at en anden har ret, men ikke pligt til at købe eller sæl... Læs mere

 13. second degree murder

  (eng. 'andengradsmord'), angloamerikansk betegnelse for uagtsomt manddrab. ... Læs mere

 14. undue influence

  (eng. 'utilbørlig indflydelse'), i angloamerikansk ret en parts uretmæssige udnyttelse af en anden parts svaghed mod dennes vilje, fx ulovlig tvang med det f... Læs mere

 15. warrant

  (eng. 'sikkerhed, garanti', af oldfr. guarant, se garant), i angloamerikansk ret en retskendelse eller arrestordre, der er udstedt af en dommer, således at de... Læs mere

 16. tribunal

  (afledn. af lat. tribunus, se tribun), i angloamerikansk ret en domstol eller et nævn; i Storbritannien en speciel ret eller komité nedsat til at undersøge ... Læs mere

 17. stare decisis

  (lat. 'stå fast i kraft af afgørelserne'), i angloamerikansk ret læren om præjudikaters bindende virkning, se case law. ... Læs mere

 18. obiter dictum

  (lat. 'sagt i forbigående'), i angloamerikansk ret en udtalelse i en retsafgørelse, der ikke er af afgørende betydning for sagens udfald og derfor kun er ve... Læs mere

 19. motion

  (eng., via fr. fra lat. motio, se motion), i angloamerikansk ret betegnelse for en begæring til en domstol, som fremsættes under et offentligt retsmøde. Beg... Læs mere

 20. writ

  (eng., opr. 'noget skrevet', afledt af write 'skrive'), i angloamerikansk ret en stævning, dvs. det første processkrift, som en sagsøger indleverer til rett... Læs mere

Viser 1-20 af 77

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki