Du søgte efter anpartsselskab

Viser 1-20 af 73

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. anpartsselskab

  aps, erhvervsdrivende juridisk person, hvis indskudskapital mindst skal udgøre 80.000 kr. eller et tilsvarende beløb i euro (2010). Reglerne om anpartssels... Læs mere

 2. ApS

  officiel fork.f. anpartsselskab. ... Læs mere

 3. GmbH

  tysk fork.f. for Gesellschaft mit beschränkter Haftung, betegnelse for et anpartsselskab. Den tyske lovgivning om denne selskabsform er fra 1897 og med få ... Læs mere

 4. holdingselskab

  (1. led eng. holding, af hold i bet. 'eje, besidde'), aktie- eller anpartsselskab eller anden type af selskab hvis eneste eller hvis overvejende formål er at ... Læs mere

 5. driftsfællesskab

  længerevarende, ofte kontraktligt samarbejde mellem to eller flere separate landbrugsbedrifter med det formål at opnå kombinations- og stordriftsmæssige fo... Læs mere

 6. Emil Hjorth

  1840-1920, dansk violinbygger. Det københavnske violinbyggerfirma Emil Hjorth & Sønner blev grundlagt i 1789 af Andreas Hansen Hjorth (1752-1834), hvis i... Læs mere

 7. fortegningsret

  ...tegningsret, ret til for et aktie- eller anpartsselskabs aktionærer eller anpartshavere forholdsmæssigt at nytegne de aktier eller anparter, som selskabet... Læs mere

 8. realindskud

  indskud i et aktie- eller anpartsselskab af andre aktiver end kontanter, se apportindskud. ... Læs mere

 9. Oy

  finsk fork.f. osakeyhtiö, der svarer til det danske anpartsselskab (se også ... ... Læs mere

 10. enkeltmandsselskab

  ...enmandsselskab, aktieselskab eller anpartsselskab, der kun har én ejer, hvad enten eneejeren er en fysisk eller en juridisk person. Et enkeltmandsselskab... Læs mere

 11. dirigent

  person, der leder generalforsamlingen i et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller i en forening. Dirigenten skal påse, at dagsordenen overholdes, a... Læs mere

 12. quorum

  ... (lat. 'af hvilke'), selskabs- og foreningsretligt udtryk for, hvor mange der skal være til stede i et selskabs- eller foreningsorgan, for at det er beslut... Læs mere

 13. selskabsorgan

  samlet betegnelse for generalforsamling, bestyrelse, repræsentantskab, direktion og revisor i et aktieselskab eller anpartsselskab. ... Læs mere

 14. Ab

  svensk fork.f. aktiebolag, der svarer til det danske anpartsselskab. Betegnelsen anvendes med staveformen Ab i ... ... Læs mere

 15. regnskabsår

  periode, der sædvanligvis højst udgør 12 måneder, som et aktieselskab, et anpartsselskab, en fond, en forening eller et andelsselskab aflægger årsregnska... Læs mere

 16. stifteransvar

  hæftelse for forpligtelser, som stiftere af aktieselskaber og anpartsselskaber har påtaget sig på selskabets vegne, i perioden indtil et aktieselskab eller ... Læs mere

 17. dividende

  (af lat. dividendus 'som bør deles', af dividere 'dele'), 1 forud fastlagt overskudsandel i form af varerabat mv. til en ... ... Læs mere

 18. Forlaget Drama

  tidligere Teaterforlaget Drama, startet af DATS i 1966 efter mindre forsøg i 1950'erne. FD blev selvejende institution 1978 og er nu anpartsselsk... ... Læs mere

 19. fondsaktie

  aktie, der efter beslutning fra et aktieselskabs generalforsamling udstedes uden vederlag, idet beløbet overføres fra selskabets bundne eller frie reserver t... Læs mere

 20. tegningsliste

  selskabsretligt dokument, hvorpå de, der vil tegne aktier i et aktieselskab ved dettes stiftelse eller ved kapitalforhøjelse, erklærer at ville tegne et akt... Læs mere

Viser 1-20 af 73

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki