Du søgte efter apo-

Viser 1-20 af 49

Forrige 1 2 3 Næste
 1. apo-

  græsk og internationalt præfiks. Den græske betydning er 'bort fra'. Præfikset bruges i to betydninger: For det første kan det betegne en konkret bevæg... Læs mere

 2. ab-

  latinsk og internationalt præfiks, der sættes ved verber eller ord afledt af verber. Ab- svarer til græsk apo- og dansk af- eller fra-. Formen ab- kan ersta... Læs mere

 3. aponeurologi

  (gr. apo- + neuro- + -logi), læren om senerne. ... Læs mere

  Tags:

 4. apolog

  (af gr. apologos, apo- + logos tale), moralsk fabel. ... Læs mere

  Tags:

 5. apodose

  (af gr. apodosis, af apodidonai, apo- + didonai give), eftersætning. ... Læs mere

  Tags:

 6. apokromatisk

  (gr. apo- + kromatisk), om linsesystem, som er gjort farvefri for tre farver. ... Læs mere

  Tags:

 7. apotomé

  (gr. afsnit, af apo- + temnein skære), del af en tone; kromatisk halvtone. ... Læs mere

 8. apolitose

  (af gr. apo- + lithos sten + -ose), forvandling til sten. ... Læs mere

 9. apagogi

  (af gr. apo- + agein føre), bevis for en sætnings rigtighed af den modsattes urimelighed. ... Læs mere

  Tags:

 10. apografon

  (gr., af apo- + grafein skrive, tegne), kopi af et dokument el. maleri. ... Læs mere

 11. apoftegma

  (gr. apofthegma, af apo- + fthengesthai tale, udtale sig), fyndord; slagord. ... Læs mere

 12. apogami

  (gr. apo- + -gami), inden for botanik mangel på evne til kønnet formering. ... Læs mere

 13. apodem

  (af gr. apo- og dema 'binding'), indposning eller indvækst af hudskelettet, kutikulaen, hos leddyr. ... Læs mere

  Tags:

 14. apolepsi

  (gr. apo- + -lepsi; af gr. apolambanein opholde, standse), standsning (af åndedræt, puls o.l.). ... Læs mere

 15. apastron

  (af gr. apo- og astron 'stjerne'), det punkt i en dobbeltstjernes banebevægelse, hvor stjernerne er fjernest fra hinanden.... ... Læs mere

 16. apofyse

  geologisk udtryk for udløbere fra intrusioner til sidesten. ... ... Læs mere

 17. apostilb

  ...asb, (af gr. apo- + stilbe glans, skin), inden for fysik ældre betegnelse for enhed for luminans, dvs. belyste reflekterende overfladers lystæthed. ... Læs mere

 18. apokatastase

  (gr. genoprettelse, af apo- + katastasis tilstand, anbringelse), inden for religion læren om alle menneskers tilbagevenden til det oprindelige salige samfund ... Læs mere

 19. apomorfi

  (gr., af apo- og -morfi 'bort fra (den tidligere) form'), specialiseret eller afledt karakter hos en gruppe organismer; se ... ... Læs mere

 20. apofoni

  (gr. apo- + -foni), inden for grammatik vokalvekslen; skifte mellem forskelligt udviklede vokaler inden for et ords bøjning (fx fr. mourir – je meurs). ... Læs mere

Viser 1-20 af 49

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki