Du søgte efter apomiksis

Viser 1-19 af 19

 1. apomiksis

  ukønnet formering hos planter uden forudgående fusion af to kønsceller. Ved apomiktisk formering vil de nye planter (afkommet) være genetisk identiske me... Læs mere

 2. agamospermi

  frødannelse uden befrugtning, se apomiksis. ... Læs mere

 3. batologi

  (af gr. batos 'brombærbusk' og -logi), ældre betegnelse for læren om brombær og studiet af dennes talrige småarter, som formerer sig ukønnet ved apomiksi... Læs mere

 4. pseudogami

  udvikling af kim og frø hos planter uden foregående befrugtning af ægcellen. Modsat andre former af ... ... Læs mere

 5. Rubus

  (vist af indoeur. *reub- 'rive'), klynger, slægt i rosenfamilien med ca. 250 arter, når de talrige apomiktiske småarter (se apomiksis i brombær ikke medreg... Læs mere

 6. brombær

  ...Rubus fructicosus, og Rubus corylifolius, planter i rosenfamilien. Formering sker ukønnet ved ... ... Læs mere

 7. ukønnet formering

  formeringsform, hvor den reproducerende part (per definition hunnen) ikke modtager genetisk materiale fra et andet individ (hannen). Formeringen kan fx foregå... Læs mere

 8. løvefod

  ...Alchemilla, planteslægt med ca. 250 arter i rosenfamilien, hjemmehørende i den nordlige tempererede zone og i tropiske bjerge. Det er urter og halvbuske m... Læs mere

 9. røn

  Sorbus, planteslægt i spiræaunderfamilien af rosenfamilien. Slægtens ca. 85 arter af løvfældende træer eller buske vokser i tempererede egne på den n... Læs mere

 10. mælkebøtte

  ...Taraxacum, slægt i ... ... Læs mere

 11. formering (frøplanter)

  Også hos frøplanter findes såvel ukønnet som kønnet formering. Mange af de planter, vi benytter i have- og landbrug, formeres ved frøformering. Ukønn... Læs mere

 12. rosenfamilien

  ...Rosaceae, plantefamilie med ca. 90 slægter og mere end 2800 arter af urter, buske og træer, globalt udbredt, især i arktiske og tempererede egne samt ... Læs mere

 13. partenogenese

  jomfrufødsel, udvikling af et ubefrugtet æg til et nyt dyreindivid; om ukønnet formering hos planter, hvor fænomenet er vidt udbredt, se apomiksis, ... ... Læs mere

 14. Sverige - planteliv

  Plantegeografisk kan Sverige inddeles i fire regioner. I løvskovsregionen i Skåne, ... ... Læs mere

 15. kim

  forstadiet til en ny plante, der ligger i frøet. Kimen udv... ... Læs mere

 16. frø

  ...semen, formerings- og spredningsorgan hos frøplanter; i daglig tale kaldes de enfrøede frugter hos fx græsser og kurvblomster også for frø. Frø kan... Læs mere

 17. art

  ...species, afgrænset gruppe individer, som ligner hinanden på væsentlige punkter, og som, hvis de har kønnet formering, indbyrdes kan frembringe frugtb... Læs mere

 18. bestøvning

  ...pollination, overførsel af pollen (blomsterstøv) fra blomsters støvknapper til deres støvfang. Bestøvning sker oftest vha. dyr eller vind og er samme... Læs mere

 19. Danmark - planteliv

  Den danske flora tilhører den tempererede, nemorale, løvskovszone. Med det øgede kendskab til den danske natur føjes der til stadighed nye arter til. De... Læs mere

Viser 1-19 af 19

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki