Du søgte efter arbejdstid

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. arbejdstid

  begreb, der normalt forbindes med den ugentlige arbejdstid. Regler om lønnet arbejdstid er fastlagt i de kollektive overenskomster mellem arbejdsgiverforen... Læs mere

 2. flekse

  (se flekstid), arbejde med fleksibel arbejdstid. ... Læs mere

 3. afspadsering

  fritid inden for normal arbejdstid. Afspadsering kan være et alternativ til overarbejdsbetaling eller til betaling for arbejde, der er udført uden for den no... Læs mere

 4. arbejdsfordeling

  nedsættelse af den overenskomstmæssige arbejdstid for en begrænset periode. Arbejdsfordeling gennemføres for at undgå afskedigelser i virksomheder, der op... Læs mere

 5. jam session

  ... (am.eng., 1. led jam 'sammenstimlen', 2. led session 'møde'), møde mellem jazzmusikere uden for arbejdstid, hvor der spilles for musikernes egen fornøje... Læs mere

 6. flekstid

  (se fleksibel), varierende tid for arbejdets begyndelse og ophør inden for en fastsat samlet arbejdstid; sammenlign med fikstid. ... Læs mere

 7. akkord

  ...akkordløn, form for resultatløn, hvor lønnen for et bestemt arbejde, evt. med en vis basisløn, er fastsat uafhængigt af den faktisk anvendte arbejdstid... Læs mere

 8. kollektivaftale

  overenskomst, der er indgået mellem på den ene side en flerhed af lønmodtagere og på den anden side enten en enkelt arbejdsgiver eller en flerhed af arbejd... Læs mere

 9. Pinseopstanden

  oprør i Wien i maj 1848. Martsrevolutionen i Wien i 1848 havde opnået at få fjernet regimets hovedrepræsentant, fyrst ... ... Læs mere

 10. dødvægtstab

  inden for økonomi fx skatters og monopolers forvridende virkning på resursefordelingen i et samfund. Dødvægtstabet ved beskatning skyldes, at skatter så g... Læs mere

 11. weekend

  (eng., egl. ugeende), tidsrummet fra arbejdstids ophør fredag til søndag kl. 24, evt. til mandag morgen; fritids- el. ferieperiode, der indbefatter perioden ... Læs mere

 12. lægevagt

  tilrettelæggelsen af lægearbejde af uopsættelig karakter udført i almen praksis uden for almindelig arbejdstid, dvs. i weekender, på helligdage samt på... Læs mere

 13. tiltrædelsesoverenskomst

  lokal overenskomst på det private arbejdsmarked mellem en virksomhed, som ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, og en fagforening om regulering af løn, ... Læs mere

 14. Danmark - familieforhold

  Arbejdsdelingen i hjemmet er blevet mere lige, især i småbørnsfamilier, hvor kvinden er yngre, erhvervsarbejdende og har en højere uddannelse. Men det er... Læs mere

 15. skiftearbejde

  ...skifteholdsarbejde, arbejdstilrettelæggelse, som indebærer, at flere personer eller arbejdshold afløser hinanden, således at arbejdsprocessen ikke afbry... Læs mere

 16. arbejdsværdilære

  ældre økonomisk teori, ifølge hvilken en vares pris (værdi) er bestemt ved den arbejdstid, der i alt er medgået til at producere varen. Arbejdsværdilæ... Læs mere

 17. New Lanark

  socialt eksperiment, opbygget 1800-25 på den utopiske socialist Robert Owens tekstilfabrik ved landsbyen Lanark i Skotland. Owens mål var at bryde med den li... Læs mere

 18. strejke - historie

  Strejker er historisk set forbundet med det kapitalistiske industrisamfund og arbejderklassens fremkomst. Som kollektivt... ... Læs mere

 19. Majrevolten

  sociale uroligheder i Frankrig i maj-juni 1968. Med 'maj 68' fik ... ... Læs mere

 20. Kriminalforsorgen - kontakt med omverdenen

  Et fængselsophold er, kort eller langt, en parentes i fangens liv, og muligheden for at holde kontakt til familie og venner og i det hele taget til det liv ... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki