Du søgte efter argon

Viser 1-20 af 61

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. argon

  grundstof nr. 18, atomtegn Ar. Med placering i det periodiske systems 18. gruppe hører argon til ædelgasserne. Grundstoffet udgør ca. 1% af Jordens atmosf... Læs mere

 2. kalium-argon-datering

  metode til aldersbestemmelse af kaliumholdige mineraler, specielt af prøver, der er ældre end ca. 100.000 år. Radioaktivt kalium omdannes bl.a. til argon, s... Læs mere

 3. Ar

  atomtegn for grundstoffet argon. ... Læs mere

  Tags:

 4. atmofil

  grundstoffer, fx oxygen, nitrogen og argon, der naturligt koncentreres i atmosfæren. .........Ordet atmofil kommer af græsk atmos 'damp' eller afledn. a... Læs mere

 5. natriumlampe

  elektrisk udladningsrør, som indeholder en ædelgas (argon eller neon) og metallisk natrium. Den første lavtryksnatriumlampe blev fremstillet i 1923, men fø... Læs mere

 6. inert

  (af lat. iners 'træg, uvirksom', af in- og afledn. af lat. ars 'kunst, færdighed, virksomhed'), i kemi en betegnelse for et stof, som er til stede i en reakt... Læs mere

 7. energirude

  type af termorude, som har bedre isolering end en gammeldags termorude. Dette opnås med helt klare metalbelægninger på det ene glas (energiglas) der vende... Læs mere

 8. lavtemperaturteknik (Separation af luftarter)

  Ved fordråbning af en blanding af gasser vil der ske en vis adskillelse af komponenterne, fordi forholdsvis mest af den eller de komponenter med det højeste ... Læs mere

 9. termorude

  ...isoleringsrude, rude bestående af to eller flere lag glas samlet med en gasblanding imellem. Det første patent på en termorude blev taget i USA i 1865... Læs mere

 10. Henry Cavendish

  10.10.1731-24.2.1810, engelsk kemiker og fysiker. Som forsker frembragte han resultater, som indgik i den omvæltning, der i disse år fandt sted inden for kem... Læs mere

 11. Argonne

  skovklædt og stærkt kuperet kalk- og sandstensmassiv i NØ-Frankrig; ca. 800 km2. 200-500 m højt strækker Argonne sig ca. 40 km NV-SØ på overgangen me... Læs mere

 12. beskyttelsesgas

  ved smeltesvejsning en gas, der beskytter det smeltede metal (smeltebadet) mod oxidation fra luftens ilt. Den anvendte beskyttelsesgas kan være inaktiv (argon... Læs mere

 13. William Ramsay

  Sir William Ramsay, 2.10.1852-23.7.1916, skotsk kemiker, fra 1880 professor ved universitetet i Bristol, fra 1887 ved University College i London. I 1894 ku... Læs mere

 14. lavtemperaturteknik

  ... ...kryoteknik, den del af køleteknikken, der beskæftiger sig med de laveste temperaturer. Grænsen mellem sædvanlig køleteknik og lavtemperaturteknik s... Læs mere

 15. blankglødning

  glødning af jern- og metalemner i ovne med beskyttelsesgas. Ved opvarmning af stål i atmosfæren bliver overfladen mørk og skjoldet af oxider, som efterhån... Læs mere

 16. ædelgasser

  ...ædle luftarter, grundstofferne i 18. gruppe i det periodiske system. Gruppen omfatter helium, ... ... Læs mere

 17. plasmaskæring

  ... proces, hvorved især plademateriale skæres med en meget varm luftstrøm, der smelter materialet i fugen. Luftstrømmen opvarmes ved at passere en elektri... Læs mere

 18. Heidelbergmennesket

  mennesketype beskrevet på grundlag af en fossil menneskekæbe fundet i 1907 i en grus- og sandgrav ved Mauer nær Heidelberg, Tyskland; regnes for et af de æ... Læs mere

 19. nitrogen (Opdagelseshistorie)

  D. Rutherford udførte i slutningen af 1700-t. forsøg med mus, der var indespærret i tætte beholdere. Når musene var døde, undersøgte han den luft, som n... Læs mere

 20. kviksølvdamplampe

  udladningslampe, hvor lysudstrålingen opstår ved udladning i kviksølvdamp. Princippet i lampen har været kendt siden begyndelsen af 1900-t., men først omk... Læs mere

Viser 1-20 af 61

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki