Du søgte efter arkebakterier

Viser 1-15 af 15

 1. arkebakterier

  se Archaea. ... Læs mere

 2. Halobacterium

  (1. led af gr. hals 'salt', gen. halos), slægt af mikroorganismer tilhørende Archaea-riget (arkebakterier, se Archaea). Halobacterium hører til gruppen af e... Læs mere

 3. termofil

  (af termo- og -fil), varmeelskende, om organismer, der trives og vokser ved høje temperaturer, som regel over 40 °C. Visse svampe vokser ved temperaturer ov... Læs mere

 4. Monera

  d.s.s. prokaryoter, dvs. encellede organismer uden cellekerne. Disse omfatter ... ... Læs mere

 5. prokaryot

  celle uden egentlig cellekerne (kerne omgivet af dobbeltmembran). De prokaryote organismer omfatter grupperne Archaea (arkebakterier) og Eubacteria (se ... ... Læs mere

 6. nitrogenfiksering

  kvælstoffiksering. Mange bakterier og arkebakterier (Archaea) kan reducere frit kvælstof (N2) til ammoniak (NH3), der kan udnyttes i opbygningen a... ... Læs mere

 7. mikroorganismer

  ...mikrober, samlebetegnelse for en meget forskelligartet gruppe af organismer, der har det tilfælles, at de kun kan ses under en stærk lup eller i mikrosk... Læs mere

 8. havbakterier

  ...marine bakterier, bakterier, som er tilpasset havvandets høje koncentrationer af natriumklorid. Mange af disse har dog også nære slægtninge i ferskvand ... Læs mere

 9. jordbundsøkologi - jordbakterier

  Encellede mikroorganismer, bakterier, svampe og protozoer, findes i stort tal overalt på Jordens faste overflade, hvor de udgør et uhyre vigtigt led i natu... Læs mere

 10. varme kilder

  kilder eller bække, hvor vandets temperatur kan være 20-100 °C eller mere (se også ... ... Læs mere

 11. bakterier

  encellede organismer uden ... ... Læs mere

 12. oxygen

  grundstof nr. 8, placeret i det periodiske systems 16. gruppe; atomtegn O. Oxygen findes i den atmosfæriske luft som ... ... Læs mere

 13. Archaea

  Archaebacteriaceae, arkebakterier, betegnelse for en gruppe mikroorganismer, der repræsenterer deres egen udviklingslinje, forskellig fra eubakterier (egen... Læs mere

 14. enzymer

  proteiner, som dannes af levende celler, og som katalyserer kemiske reaktioner. Enzymer har en specifik tredimensional struktur. Langt hovedparten af de kem... Læs mere

 15. jernbakterier

  bakterier, der kan oxidere vandopløste ioner af jern, Fe2+, til Fe3+ ved sure eller neutrale pH-værdier. Fe3+ aflejres derefter som uopløseligt jernhydrox... Læs mere

Viser 1-15 af 15

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki