Du søgte efter automatisering

Viser 21-40 af 63

 1. diskriminantanalyse

  ...kontrolleret klassifikation, fællesbetegnelse for en række statistiske metoder til at fordele objekter i nogle på forhånd kendte populationer eller klas... Læs mere

 2. processtyring

  styring og regulering af processer i tekniske systemer eller anlæg. Styringen sørger for, at forskellige måleværdier som temperatur og tryk under en proces... Læs mere

 3. fremmedgørelse

  ...alienation, tilstand og adfærdsmåde hos individer, institutioner eller hele samfund, der er blevet fremmede i forhold til væsentlige egenskaber hos dem... Læs mere

 4. Jacques Tati

  egl. Jacques Tatischeff, 1907-1982, fransk filminstruktør og -skuespiller. Jacques Tati havde studeret kunst, spillet rugby, optrådt som mimiker og været ... Læs mere

 5. læsning (Læseprocessen)

  Den videnskabelige udforskning af læseprocessen anses for at være påbegyndt ca. 1875 i Wilhelm Wundts laboratorium i Leip... ... Læs mere

 6. læsning (Læsetilegnelse)

  Børn tilegner sig normalt ikke læsefærdigheder på samme spontane måde, som de lærer at tale. De allerfleste har brug for kyndig hjælp i form af forme... Læs mere

 7. garvning

  bearbejdning af rå huder og skind med henblik på at stabilisere og konservere dem til brug for beklædning eller til nyttegenstande....Da organisk materiale ... Læs mere

 8. it - databehandlingens historie

  Tidlige eksempler på databehandling er de assyriske regnskaber, der var skrevet på lertavler, den tidlige renæssances dobbelte bogholderi, nautiske almana... Læs mere

 9. arbejdsdeling

  opdeling af en arbejdsopgave eller -proces i en række delopgaver eller -processer. Enhver organiseret menneskelig aktivitet indebærer to modsatrettede proces... Læs mere

 10. telekommunikation (Den historiske udvikling)

  Udviklingen inden for telekommunikation har rykket sig meget siden opfindelsen af semafortelegrafen i 1793. Ud over telegrafen har opdagelser bragt os telefone... Læs mere

 11. kybernetik

  teori om styring og kontrol i dyr, mennesker og maskiner; studiet af naturlige eller designede systemer, som regulerer sig selv ved hjælp af information og... Læs mere

 12. Italien - geografi (regionernes industrielle udvikling)

  Administrativt er Italien inddelt i 20 regioner, hver enkelt præget af de produktionsformer, som har udviklet sig gennem tiden. Navnlig tre faktorer hænger... Læs mere

 13. fotogrammetri

  læren om måling i fotografier. Ud fra sådanne målinger kan man fremskaffe tredimensionale oplysninger om de afbildede genstandes geometri og beliggenhed,... Læs mere

 14. sprængstoffer

  ...eksplosivstoffer, stoffer og stofblandinger, der kan bringes til at eksplodere, dvs. undergå en hurtig kemisk omdannelse under frigivelse af gasarter og... Læs mere

 15. Library of Congress

  i Washington, D.C., USAs nationalbibliotek, grdl. 1800 som bibliotek for USAs Kongres. Hovedbygningen er fra 1897. Tilvæksten i samlingen af amerikanske bø... Læs mere

 16. arbejdsbetingede sygdomme (Arbejdsbetingede hudsygdomme)

  Arbejdsbetingede hudsygdomme udgør ca. 20% af alle erhvervsbetingede sygdomme. Det drejer sig især om håndeksem, der viser sig som kløende små knopper og ... Læs mere

 17. it

  IT, forkortelse af informationsteknologi, udstyr, teknikker og værktøjer til behandling og distribution af information og data, information og viden. It er... Læs mere

 18. Nordre Rønner Fyr

  fyrtårn på Nordre Rønners største ø, Spirholm, 6,5 km nord for Læsø i Kattegat. Det 18 m høje fyr med en flammehøjde på 16 m er opført 1879 af ... Læs mere

 19. Django

  et web framework til højniveau-programmeringssproget ... ... Læs mere

 20. Paul Draminsky

   6.5.1901-12.1.1976, telefondirektør. Født i Kbh, død i Kbh., urne på Ordrup kgd. Efter at være blevet cand.polyt. 1924 blev D. ansat i Kjøbenhavns Tele... Læs mere

Viser 21-40 af 63

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki