Du søgte efter autotrof

Viser 1-20 af 29

Forrige 1 2 Næste
 1. autotrof

  ernæringsmåde hos organismer, der selv kan opbygge organisk materiale ud fra uorganiske bestanddele; alle grønne planter og visse bakterier er autotrofe. ... Læs mere

 2. autofyt

  (gr. auto- + -fyt), plante, som lever af uorganiske stoffer; jf. autotrof. ... Læs mere

  Tags:

 3. fototrof

  (af foto- og gr. trophe 'næring'), organisme, som udnytter sollys som energikilde, se autotrof, fotosyntese og ... ... Læs mere

 4. -trof

  (af gr. trofos som nærer; en, der ernærer), vedr. næring (danner adjektiver, fx autotrof, eutrof). ... Læs mere

 5. Thiobacillus

  slægt af stavformede bakterier, der vokser ved meget lave pH-værdier og oxiderer sulfid til sulfat (kemoautotrofi, se autotrof). Jernbakterien Thiobacillus f... Læs mere

 6. kemoautotrof

  ernæringsmåde hos visse bakterier, som udnytter kemisk energi fra uorganiske forbindelser som energikilde. Se også autotrof. ... Læs mere

 7. Beggiatoa

  slægt af svovlbakterier. De farveløse, krybende tråde er almindelige på overfladen af svovlbrinteholdige sedimenter i både fersk- og saltvand og kan i til... Læs mere

 8. prokaryot

  celle uden egentlig cellekerne (kerne omgivet af dobbeltmembran). De prokaryote organismer omfatter grupperne Archaea (arkebakterier) og Eubacteria (se ... ... Læs mere

 9. primærproduktion

  produktion af organisk stof i planter, alger og cyanobakterier (blågrønalger) som det første (primære) led i fødekæderne. Planter og alger er det før... Læs mere

 10. frøplanter

  ...fanerogamer, Spermatophyta, den dominerende og mest differentierede gruppe af landplanter. I Linnés seksualsystem dannede frøplanter 23 klasser, mens den ... Læs mere

 11. kemolithoautotrof

  (2. led af gr. lithos 'sten' og autotrof), ernæringsmåde hos visse bakterier, som kan leve uden organisk stof og lys. De er autotrofe, fordi de bruger kuldio... Læs mere

 12. heterotrof

  ernæringsmåde hos organismer, der kun kan udnytte allerede dannet organisk materiale, fx planter, som føde og energikilde. I modsætning til autotrofe org... Læs mere

 13. carboxysom

  (af lat. carb(o) 'kul' og oxy-, kortform af gr. oxygen 'ilt', og -som af gr. soma 'legeme'), aggregat af enzymet ribulose-bisfosfat-carboxylase (rubisco) i vis... Læs mere

 14. mikrobiel økologi

  læren om bakteriers og andre mikroorganismers indbyrdes påvirkninger samt deres afhængighed af og indflydelse på de ydre omgivelser. Den mikrobielle øko... Læs mere

 15. stilkalger

  ...Haptophyceae, Prymnesiophyceae, algegruppe omfattende mere end 275 arter fordelt på 80 slægter. Stilkalger er almindelige i plankton fra salt- og brakvand... Læs mere

 16. organisk stof

  ...organisk materiale, betegner almindeligvis stof, som er dannet af de levende organismer, mens organiske forbindelser bredere betegner alle de kulstofforbi... Læs mere

 17. ernæringsmåder

  ... de mange forskellige måder, som levende organismer skaffer sig næring på. Der er to fundamentalt forskellige ernæringsmåder. Ved den ene, som findes h... Læs mere

 18. Samspil mellem det åbne lands organismer

  Mellem organismerne i det åbne lands naturtyper er der et utal af påvirkninger og vekselvirkninger – konkurrence, græsning eller herbivori, parasitisme,... Læs mere

 19. dinoflagellater

  Dinophyceae, furealger, panserflagellater, algegruppe omfattende ca. 4500 arter fordelt på 550 slægter, hvoraf en meget stor del er fossile. Opbygningen ... Læs mere

 20. orkidéfamilien

  gøgeurtfamilien, Orchidaceae, plantefam... ... Læs mere

Viser 1-20 af 29

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki