Du søgte efter bæreevne

Viser 1-20 af 64

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. bæreevne

  inden for bygningsteknik den belastning, et konstruktionselement, et fundament eller en konstruktion kan optage, uden at der sker brud eller forekommer uønske... Læs mere

 2. bæreevne

  ...økologisk bæreevne, økologisk bærekapacitet, den øvre grænse for, hvor mange individer af en bestemt art der kan leve i et givet område, fx i en skov... Læs mere

 3. forometri

  (se forometer), måling af bæreevne. ... Læs mere

 4. forometer

  (af gr. ferein føre, bære + -meter), apparat til måling af fx bjælkers og hvælvingers bæreevne. ... Læs mere

 5. broklasse

  udtryk for en bros bæreevne i et særligt standardiseret militært klassificeringssystem. Broklassen betegnes med et klassenummer (4-150), der angiver, hvilke... Læs mere

 6. ame

  måle et fartøjs bæreevne ved at belaste det med noget, hvis vægt man kender. .........Ordet ame er vistnok dannet af aming (sideform til amning), af t... Læs mere

 7. dead weight

  ...d.w., (eng.), dødvægt; et skibs totale bæreevne. ... Læs mere

 8. stringerteori

  metode til beregning af betonkonstruktioners bæreevne i brudstadiet. Det antages, at bøjende momenter optages som tryk i trykzoner, mens trækket optages i b... Læs mere

 9. passabilitetskort

  (1. led af passabel, af fr. passable, af passer 'gå igennem, gå forbi'), kort, hvori terrænets større eller mindre egnethed til passage af personel og kør... Læs mere

 10. ballast

  (af mnty. barlast af bar 'uden varer'), skærver eller groft grus under jernbanesporet. Ballast har større bæreevne end almindelige jordarter; virker endvide... Læs mere

 11. Baileybro

  militær feltbro, konstrueret 1940/41 af den engelske ingeniør D.C. Bailey (1901-85). Af materiellet, som består af standardkomponenter, kan der bygges feltb... Læs mere

 12. flydesand

  ... Læs mere

 13. befolkningstæthed

  antal mennesker på et givet areal. Sædvanligvis måles befolkningstæthed pr. km2; i Danmark er den 126 indb. pr. km2 (2007). Befolkningstætheden er et ge... Læs mere

 14. larvefødder

  larvebånd, leddelt bælte af gummi eller metal, som et ... ... Læs mere

 15. kviksand

  (af ty. Quicksand, egl. 'levende sand'), sand, hvorigennem der er en opadrettet strømning af vand. Områder med kviksand findes, hvor sand aflejres meget hurt... Læs mere

 16. muldyr

  krydsningsafkom (hybrid) af æselhingst og hestehopp... ... Læs mere

 17. læst

  gammelt mål for skibes lasteevne. Læsten, der var i brug allerede i middelalderen, var oprindelig defineret som et varierende antal tønder, idet antallet... Læs mere

 18. jordskælv - sikring af bygværker

  Jordskælv kan forårsage omfattende skader på bygninger og andre konstruktioner. Ved jordskælv svigter funderingen i mange tilfælde, idet vandmættede, l... Læs mere

 19. pæleværkskaj

  kajtype, hvor kajplanet bæres af pæle; udføres normalt af jernbeton og stål samt mindre trækonstruktioner og anvendes især, hvor bundens bæreevne ikke t... Læs mere

 20. feltbro

  interimistisk militær bro til køretøjspassage af et vandløb, en terrænsænkning, et krater i en vejbane e.l. Feltbroer bygges manuelt, maskinelt eller i e... Læs mere

Viser 1-20 af 64

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki