Du søgte efter bakterieklorofyl

Viser 1-7 af 7

 1. bakterieklorofyl

  grønlige og rødlige pigmenter i visse bakterier; er nært beslægtet med klorofyl i planter og har samme funktion. Mange bakterier, fx purpurbakterier og ... Læs mere

 2. klorofyl

  ...bladgrønt, den vigtigste klasse af pigmenter, der medvirker i fotosyntesen (se også carotenoider). Klorofyl absorberer især blåt og rødt lys, hvorimo... Læs mere

 3. Lysforholdene på havbunden

  I de danske farvande finder man kun en væsentlig fotosyntese på havbunden ved vanddybder under 20 m. Kalkrødalger kan klare sig med meget lidt lys og har ... Læs mere

 4. svovlbakterier

  bakterier, der benytter svovl eller svovlforbindelser i deres stofskifte. Det gælder bakterier, der får deres energi fra oxidationen (iltningen) af reducer... Læs mere

 5. fotosyntese

  kompliceret række af biokemiske processer, som sætter planter, alger og cyanobakterier (blågrønalger) i stand til ved hjælp af solenergi at omdanne atm... Læs mere

 6. bakterier

  encellede organismer uden ... ... Læs mere

 7. Purpursvovlbakterier og grønne fotosyntetiserende svovlbakterier

  På helt lavt vand i laguner, på strandenge og sandflader, hvor der samles og nedbrydes me get organisk stof fra sammenskyllet tang og ålegræs, kan der ud... Læs mere

Viser 1-7 af 7

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki