Du søgte efter befæstning

Viser 21-40 af 100

 1. Mosede

  bykvarter i ... ... Læs mere

 2. Aliso

  romersk befæstning ved Rhinens biflod Lippe. Den nøjagtige beliggenhed er usikker. Aliso modstod germanernes angreb efter deres sejr over romerne år 9 e.Kr.... Læs mere

 3. Gaspar Tieffenbrucker

  ca. 1514-1571, bayersk instrumentbygger. Tieffenbruckerdynastiet (ca. 1500-1650) havde en gren i Italien og en i Lyon, hvor Gaspar Tieffenbrucker fra 1553 b... Læs mere

 4. dækning

  enhver form for naturlig eller kunstig beskyttelse mod fjendens våbenvirkning. En naturlig dækning er eksisterende terrænforekomster som en fordybning i jor... Læs mere

 5. Boden

  fæstnings- og garnisonsby ved Luleälven i Nordsverige; 18.277 indb. (2011). I midten af 1800-t. udviklede Boden sig fra landsb... ... Læs mere

 6. krig (Historie til og med 2. Verdenskrig)

  Så længe man har kendt til landkrig mellem organiserede styrker, har krigen været ført efter nogenlunde samme principper. Landkrig Angrebskampen indlede... Læs mere

 7. De offentlige udgifter

  De opgaver, som den offentlige sektor har påtaget sig, har været under stadig forandring. Helt frem til slutningen af 1800-tallet var der dog tre poster, s... Læs mere

 8. Borremose

  befæstet landsby 4 km sydøst for Aars i Himmerland; beboet mellem ca. 400 og 100 f.Kr. og beliggende på en holm i kanten af Borremose. Landsbyen var omgiv... Læs mere

 9. Shilo

  ...Silo, oldtidsby ca. 30 km nord for Jerusalem. Stedet spillede ifølge Det Gamle Testamente en stor rolle i det tidlige Israel som valfartstempel; det er fx ... Læs mere

 10. Tunestillingen

  feltbefæstet linje fra Køge Bugt til Roskilde Fjord, opført 1915-18. Udbruddet af ... ... Læs mere

 11. Vestenceinten

  (2. led fr. enceinte 'fæstningsvold'), Vestvolden, den vestlige del af Københavns landbefæstning, anlagt 1888-92 som en 14 km lang, buet voldlinje med b... Læs mere

 12. oversvømmelsesområde

  tidligere brugt militært om et område, der kunne sættes under vand for at hindre eller nedsætte en fjendes mulighed for bevægelse. I forbindelse med Købe... Læs mere

 13. Niels Andersen

  1835-1911, dansk politiker og entreprenør. Han opbyggede en betydelig entreprenørvirksomhed, der især påtog sig anlæggelse af jernbaner og udførte omfa... Læs mere

 14. Henrik Rüsensteen

  Henrik Ruse (Rüse) Rüsensteen el. Rysensteen, 9.4.1624-22.2.1679, dansk-nederlandsk officer og fæstningsingeniør. Han kom i 1661 til Danmark hvor han led... Læs mere

 15. Henri Alexis Brialmont

  1821-1903, belgisk generalløjtnant, fæstningsbygmester og militærskribent. Brialmont ledede fra 1860 arbejdet med bygningen af en ny befæstning af Antwerpe... Læs mere

 16. Kystbefæstningen

  kystforter og -batterier til sikring af visse danske farvande, kyster og havne. Befæstning af København mod søsiden blev påbegyndt i 1700-t., og i løbet a... Læs mere

 17. Utterslev Mose

  naturområde med rørskove, åbent vand, parkanlæg og et tæt net af cykel- og gangstier i det nordvestlige København; i alt 200 ha. Mosen gennemskæres ... Læs mere

 18. 1. Verdenskrig - Danmark

  Danmark opretholdt i alle krigsårene sin neutrale stilling. Ved krigsudbruddet fandt ingen m... ... Læs mere

 19. Jarmers Tårn

  ruin af munkesten på hjørnet af Nørre Voldgade og Vester Voldgade i København. Tårnet er den eneste synlige rest af byens fæstningsmur fra 1520'erne. ... Læs mere

 20. Le Temple

  oprindelig befæstning i Maraiskvarteret i Paris. Le Temple blev bygget i 1100-t. af Tempelridderordenen og senere benyttet som fængsel, bl.a. for Ludvig 16... Læs mere

Viser 21-40 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki