Du søgte efter beregningsgrundlag

Viser 1-20 af 22

Forrige 1 2 Næste
 1. beregningsgrundlag

  forudsætninger, der lægges til grund for forsikringstekniske beregninger specielt inden for livs- og pensionsforsikring. Et beregningsgrundlag bygger på en ... Læs mere

 2. normalside

  beregningsgrundlag for fx en oversætters honorar, ofte 2000 enheder (bogstaver, tegn og mellemrum). ... Læs mere

 3. konverteringssum

  kapitalværdien af en forsikringsydelse, der ifølge forsikringsaftalen skal betales over flere terminer. Regler for beregning af konverteringssummer findes i ... Læs mere

 4. opgørelsesrente

  ... Læs mere

 5. grundlagsrente

  garanteret mindsterente for de forsikredes opsparing i livsforsikringsselskaber. Grundlagsrenten indgår i selskabernes beregningsgrundlag og benyttes ved fast... Læs mere

 6. G 82

  fælles beregningsgrundlag fra 1982 for alle danske livs- og pensionsforsikringsselskaber. Med G 82 indførtes 47 'grundformer' inden for livsforsikring med fo... Læs mere

 7. aktuar

  forsikringsmatematiker, som regel universitetsuddannet specialist i kvantitativ analyse af forsikringsmæssige risici, specielt beregning af præmier og... ... Læs mere

 8. nationalindkomst

  ... Læs mere

 9. livsforsikring

  forsikring med den forsikredes liv som den forsikrede interesse. Forsikringsbegivenheden er enten den forsikredes død inden en bestemt dato i forsikringstiden... Læs mere

 10. indkomstskat

  den del af de samlede skatter og afgifter, der beregnes af en årligt opgjort indkomst hos landets skatteydere (personer, selskaber, fonde m.v.). Indkomstska... Læs mere

 11. G. Faye

  Gerhard Cassius Faye,  8.3.1846-30.1.1917, fabriksbestyrer. Født i Hobro, død i Nakskov, begravet i Kbh. (Vestre). Der var økonomisk trange kår i hjemmet,... Læs mere

 12. Istiden slutter

  Selv om det gik mod mildere tider, havde landets jægerstammer endnu en kuldeperiode til gode. Omkring 10.600 f.Kr. blev klimaet køligere, istidens sidste f... Læs mere

 13. De sidste rensdyrjægere

  Nok gik det mod mildere tider, men landets jægerstammer havde endnu en tusindårig kuldeperiode til gode. Omkring 10.600 f.Kr. blev klimaet i løbet af få ... Læs mere

 14. Pindsvin

  Pindsvinet er almindeligt i hele landet med undtagelse af en række mindre øer, og det ser ud til at have været talrigt i hele landet siden stenalderen. P... Læs mere

 15. Peder Oxe

  7.1.1520-24.10.1575, rigshofmester. Peder Oxes barndom faldt i en politisk og religiøs brydningstid hvis krise han dog ikke selv skulle opleve. Som 12-årig... Læs mere

 16. ejendomsværdiskat

  skat på ejerboliger. Ejendomsværdiskatten, der fra 2000 afløste den tidligere lejeværdibeskatning, svares af ejendomme med én selvstændig beboelse (par... Læs mere

 17. bonus

  (af lat. bonus 'god', formentlig adj. til underforstået subst., fx eventus 'resultat', dvs. 'godt (udbytte)'; gl. børsslang), den enkelte forsikringstagers a... Læs mere

 18. kontingenstabel

  ... (1. led af lat. contingentia, subst. til contingens, se kontingent), i statistik en krydstabellering af to eller ... ... Læs mere

 19. skatteansættelse

  årlig fastsættelse af beregningsgrundlaget for opkrævning af indkomstskat hos personer og selskaber mv. Skatteansættelsen, der foretages af SKAT, sker fo... Læs mere

 20. selskabsbeskatning

  beskatningsregler for aktie- og anpartsselskaber og visse andre juridiske personer, fx sparekasser og andelskasser, brugsforeninger, realkreditinstitutter, f... Læs mere

Viser 1-20 af 22

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki