Du søgte efter beton

Viser 41-60 af 100

 1. frostsprængning

  fysiske forvitringsprocesser, der skyldes gentagen frysning og optøning af vand indesluttet i porer og sprækker i de yderste mm af fx klipper eller facader. ... Læs mere

 2. cement (Andre cementtyper)

  Rapid®cement, der er særlig hurtigthærdnende, adskiller sig fra portlandcement ved større finhed og mindre gipsindhold. Lavalkali-sulfatbestandig cement ha... Læs mere

 3. bro (Brotyper - Buebroer)

  Buebroer består i moderne udgave af en brobane, der gennem søjler eller hængestænger forbindes til selve buerne, som spænder mellem hovedfundamenterne. Da... Læs mere

 4. forskalling

  ... form til betonstøbning. Man skelner mellem traditionel forskalling og systemforskalling. Traditionel forskalling laves som regel af brædder, men på stø... Læs mere

 5. betonnere

  (af fr. bétonner bygge med beton), beklæde med beton. ... Læs mere

  Tags:

 6. cellebeton

  (se beton), stærkt varmeisolerende beton, der indeholder en mængde små luftceller. ... Læs mere

  Tags:

 7. trigonometrisk station

  ... varigt afmærket opmålingspunkt, der tjener videnskabelige og landmålingsmæssige formål. Stationerne etableres på steder, hvor de er sikret mod overla... Læs mere

 8. Ghaziabad

  by i delstaten Uttar Pradesh i Indien; 3,29 mio. indb. (2011). Den er en moderne satellitby 19 km øst for ... ... Læs mere

 9. armeringsstål

  ...armeringsjern, stænger eller tråde af stål, som indlægges i beton under udstøbningen. Armeringsstål placeres, så de bærer trækspændingerne, idet... Læs mere

 10. spærfag

  ... spærkonstruktion bestående af to spær, evt. med hanebånd. Spærfag overfører lasten på et tag til facadevæggene.... ... Læs mere

 11. stenkastning

  konstruktion opbygget af sten, der udlægges løst uden sammenbinding med fx beton eller asfalt. Stenkastning anvendes især til marine konstruktioner som havn... Læs mere

 12. Svendborgsundbroen

  bro mellem Fyn og Tåsinge bygget som led i etableringen af en fast vejforbindelse til Langeland. Broen åbnedes i 1966 som den sidste af tre broer i forbindel... Læs mere

 13. balkon

  (af fr. balcon, af ital. balcone, afledt af germansk balk 'bjælke'), en fremspringende, ikke overdækket udbygning på et hus med flere etager; den er forsyne... Læs mere

 14. styrke

  udtryk for den største påvirkning, et materiale kan optage, uden at der sker brud eller anden form for ødelæggelse. Styrke kan opfattes både som en materi... Læs mere

 15. Jonas Bohlin

  f. 1953, svensk indretningsarkitekt og møbeldesigner. Bohlin debuterede i 1982 med stolen Concrete på årets møbelmesse i Stockholm og introducerede hermed ... Læs mere

 16. etageadskillelse

  vandret bygningskonstruktion, der adskiller to etager i en bygning. Hvis adskillelsen er placeret mellem to lejemål, skal den opfylde en række krav, fx være... Læs mere

 17. Vanggranit

  mellem- til grovkornet, rødlig granit med mørke mineraler, som giver granitten et stribet udseende. Den er dannet for ca. 1400 mio. år siden og hører til ... Læs mere

 18. dolos

  ... (af sydafr. dolo om ben i et fjerkræskelet), betonblok med form som et vredet H. Anvendes til armering af havnemoleskråninger og kystsikringsbygværker, ... Læs mere

 19. Trekroner

  (efter tre kroner), søfort ved indsejlingen til København. Det første Trekroner, som fungerede 1713-31, lå nordligere end det nuværende, der blev anlagt... Læs mere

 20. Vejlefjordbroen

  bjælkebro over Vejle Fjord. Broen blev bygget 1975-80 som led i etableringen af den østjyske motorvej. Brobanens samlede bredde på 26,6 m er valgt så s... Læs mere

Viser 41-60 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki