Du søgte efter blågrønalger

Viser 41-60 af 97

 1. Spirulina

  (afledn. af lat. spirula, dim. afledn. af spira 'ring, rulle, snoning'), slægt af blågrønalger (cyanobakterier) i fersk-, brak- og saltvand. Spirulina plate... Læs mere

 2. mikroorganismer

  ...mikrober, samlebetegnelse for en meget forskelligartet gruppe af organismer, der har det tilfælles, at de kun kan ses under en stærk lup eller i mikrosk... Læs mere

 3. Arkæikum

  (lat. archæicum, af gr. archaios 'gammel, fortidig'), Jordens ældste geologiske periode (eon), der omfatter tidsintervallet fra knap 4000  mio. år — alde... Læs mere

 4. Fremtidige trusler

  Belastning med næringsstoffer og miljøfarlige stoffer vil nok også i fremtiden være de største trusler mod miljø- og naturtilstanden i havet. Bl.a. vil... Læs mere

 5. plasmid

  lille, cirkulært DNA-molekyle, som ikke er knyttet til et kromosom. Plasmider findes især hos bakterier, men også i visse eukaryote organismer, bl.a. gær... Læs mere

 6. Microcystis

  (af mikro- og gr. kystis 'blære'), slægt af ferskvands-blågrønalger. Arterne er kolonidannende med mange kugleformede celler samlet i en fælles slim. En d... Læs mere

 7. primærproduktion

  produktion af organisk stof i planter, alger og cyanobakterier (blågrønalger) som det første (primære) led i fødekæderne. Planter og alger er det før... Læs mere

 8. plankton

  svæv, organismer, der lever i havets, søers og floders frie vandmasser og føres mere eller mindre passivt omkring af vandstrømme. De fleste planktonorga... Læs mere

 9. nitrogen (Biologi)

  Nitrogen er et nødvendigt grundstof for alt liv. Det indgår i en lang række organiske forbindelser i de levende organismer, bl.a. i arvemassen (DNA og RNA) ... Læs mere

 10. atmosfæren (Atmosfærens udvikling)

  Jordens nuværende atmosfære adskiller sig på væsentlige punkter fra de øvrige planeters atmosfærer. Fx indeholder Mars' atmosfære kun 0,1% ilt mod Jor... Læs mere

 11. mikrobiologi (Økologi)

  Der findes mikroorganismer overalt på Jorden og i meget store tal: Der er op til 100 mio. levende bakterier pr. gram jord og ca. 100.000 spiredygtige svampe... Læs mere

 12. algeopblomstring

  masseforekomst af planktonalger i vand. Algeopblomstring forekommer naturligt under optimale lys-, temperatur- og næringsforhold om foråret og sommeren i sø... Læs mere

 13. Symbiose

  Symbiose er samliv mellem to organismer, hvor begge parter drager fordel af samlivet. Plante-svamp-symbiose En meget udbredt form for symbiose er mykorrhiza ... Læs mere

 14. laver

  likener, dobbeltorganismer, der består af ... ... Læs mere

 15. Cyanobakterier

  Cyanobakterier - også kaldet blågrønalger - er prokaryoter. De udfører fotosyntese og findes i fersk- og saltvand, på fugtig jord og klipper samt i varm... Læs mere

 16. protister

  organismer tilhørende riget Protoctista, tidligere kaldet Protista; kendetegnes ved at have cellekerne (dvs. være eukaryoter). Protoctista omfatter de und... Læs mere

 17. ribosom

  kompleks af proteiner og RNA (ribosomal RNA, rRNA), som fremmer (katalyserer) dannelsen (syntesen) af proteiner i levende celler. I eukaryote celler (dvs. ce... Læs mere

 18. mose - biologi

  Moser er en af de naturtyper, der er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven § 3: Er mosen over ... ... Læs mere

 19. Planternes levevilkår

  Strandengene byder planterne nogle helt specielle levevilkår på grund af den tidvise vanddækning. I det følgende beskrives de forskellige levevilkår og ... Læs mere

 20. bakterier

  encellede organismer uden ... ... Læs mere

Viser 41-60 af 97

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki