Du søgte efter boreplatform

Viser 1-20 af 53

Forrige 1 2 3 Næste
 1. boreplatform

  eng. offshore platform, almindelig anvendt betegnelse på en række konstruktioner, som anvendes i havet og i søer ved indvinding af ... ... Læs mere

 2. gravitationsplatform

  se boreplatform. ... Læs mere

 3. offshoreanlæg

  (se offshore), havanlæg; boreplatform o.l. ... Læs mere

 4. semisubmersible

  ... (eng., egl. 'halvt neddykkelig', af lat. semi-, ... ... Læs mere

 5. boreskib

  specialfartøj med påmonteret boretårn og boregrej, som igennem en brønd midtskibs kan bore på store havdybder. Se boreplatform. ... Læs mere

 6. boretårn

  stålgitterkonstruktion til ophængning af bor og rotationsmekanisme. Anvendes til dybere boringer på landjorden og til havs med det formål at eftersøge og ... Læs mere

 7. tension leg platform

  flydende platform, der ved hårdt antrukne stålkabler er forankret til fundamenter placeret på havbunden. Se boreplatform. ... Læs mere

 8. jacket platform

  (eng., 1. ord jacket 'jakke, kappe, hylster'), tårnlignende stålgitterkonstruktion, der anvendes som produktionsplatform ved udvinding af olie og naturgas i ... Læs mere

 9. brønd

  ... boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk... ... Læs mere

 10. oliebrønd

  boret hul, hvorigennem råolie fra undergrunden strømmer op eller bliver pumpet op. Det borede hul, som kan være over 5 km langt, er foret med stålrør, so... Læs mere

 11. borerig

  mobil konstruktion, som anvendes til boring i undergrunden enten på landjorden eller til havs. Boreriggen består af et boretårn med boregrej, der er montere... Læs mere

 12. borekrone

  ... udskiftelig krone på borestang eller borehoved til boring i bjerg eller undergrund. Til bløde bjergarter anvendes roterende, skærende boring og til hår... Læs mere

 13. bugserbåd

  slæbebåd, maskindrevet fartøj beregnet til at slæbe eller skubbe et andet fartøj, som er uden maskinkraft eller har vanskeligheder ved at manøvrere. De... Læs mere

 14. jack-up platform

  (1. ord af eng. jack up 'hæve, løfte', fx ved hjælp af donkraft), boreplatform, der anvendes ved eftersøgning af olie og naturgas i lavvandede havområder.... Læs mere

 15. monopile

  ... (eng., af mono- og pile i bet. 'pæl'), særlig enkel platform, der anvendes til havs i forbindelse med udvinding... ... Læs mere

 16. Deepwater Horizon

  dybhavsboreplatform, der sank i Den Mexicanske Golf i 2010. Deepwater Horizon, der blev bygget i 2001, var ejet og drevet af Transocean, men le... ... Læs mere

 17. azimut-thruster

  (azimut og eng. thruster 'noget, som støder frem, fremdriver'), fremdrivningsaggregat bestående af en almindelig skibsskrue på en vandret aksel drevet elekt... Læs mere

 18. Sea Launch

  kommerciel løfteraket, der opsendes til havs fra en ombygget boreplatform. Den blev udviklet 1995-99 af et internationalt konsortium med deltagelse af firm... Læs mere

 19. sænkekasse

  kasseformet konstruktion med bund og vægge af jernbeton, der anvendes til konstruktioner i vand som fx bropiller, mole- og kajkonstruktioner samt nederste del... Læs mere

 20. starplatform

  ... prisbillig, enkelt udformet platform til indvinding af olie og gas fra felter på vanddybder op til 60 m. Platformen består af et dæk monteret på et st... Læs mere

Viser 1-20 af 53

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki