Du søgte efter brændt kalk

Viser 1-20 af 29

Forrige 1 2 Næste
 1. brændt kalk

  ...calciumoxid, CaO. Forbindelsen vindes ved opvarmning ('brænding') af calciumcarbonat. Se også calcium (forbindelser). ... Læs mere

 2. konsistensfedt

  ...smørefedt, fast til salveagtigt smøremiddel, der anvendes på steder, som ikke er nemme at komme til. Det består af metalsæber, mineralske olier og evt.... Læs mere

 3. Smygehuk

  næs på Skånes Østersøkyst; Sveriges sydligste punkt (55°22′3″ n.br.). Her opførtes 1883 et 17 m højt fyrtårn i jern; fyret er nu taget ud af drif... Læs mere

 4. læskning

  proces, hvor brændt kalk (calciumoxid, CaO) ved vandtilsætning omdannes til læsket kalk (calciumhydroxid, Ca(OH)2); se kalk og calcium (forbindelser).... ... Læs mere

 5. kalk (kalkovne)

  Den klassiske ovn til kalkbrænding er den kontinuert virkende lodrette skaktovn, hvor kalksten og kul eller koks påfyldes foroven, og brændt kalk trækkes... Læs mere

 6. wienerkalk

  ...polerkalk, teknisk fremstillet, meget finkornet blanding af kulsur kalk og brændt kalk (kalkhydrat, Ca(OH)2), der anvendes til polering af metal, især kob... Læs mere

 7. Joseph Black

  16.4.1728-6.12.1799, skotsk kemiker og læge, som regnes blandt grundlæggerne af den moderne kemi. Ved at sammenligne omdannelserne kalksten → brændt kalk ... Læs mere

 8. basisk stålproces

  den mest benyttede stålfremstillingsproces. Stålet smeltes i en ovn med basisk foring og dækkes af en basisk slagge. Formålet er at nedbringe stålets fosf... Læs mere

 9. Sidney Thomas

  1850-1885, britisk metallurg, der i 1870'erne udviklede en metode til at omdanne fosforholdigt råjern til stål (Thomasprocessen). Thomas erstattede den sure ... Læs mere

 10. betel

  ... (via port. fra malayalam Vettila), nødfrugt af betel- eller pinangpalmen (Areca catechu), der dyrkes i det sydlige Asien og i Østafrika. Betelnødder har... Læs mere

 11. Thomasproces

  ...konverterproces, ældre metode til omdannelse af fosforholdigt råjern til stål. Det fosforholdige råjern kunne ikke anvendes i Bessemerprocessen, så det... Læs mere

 12. Danienkalk

  samlet betegnelse for de kalklag, der blev aflejret i Danmark i Danien for ca. 65-60 mio. år siden. Kalken findes under det meste af landet... ... Læs mere

 13. cement (Historie)

  Ordet cement stammer fra latin; opus caementium betegnede en betonagtig konstruktion af sten og en mørtel af brændt kalk. Senere fik mørtel lavet af brændt... Læs mere

 14. Fakse Kalkbrud

  kalkbrud umiddelbart øst for byen Fakse på Sydsjælland. Bruddet er etableret i Fakse Banke, der består af marine kalkaflejringer fra ... ... Læs mere

 15. kalk

  fællesbetegnelse for al uorganisk og organisk udfældet calciumcarbonat (CaCO3). Kalk omfatter både kildekalk og kedelsten, der begge er af uorganisk oprin... Læs mere

 16. beton (Historie)

  ... Betonlignende materialer har været fremstillet siden oldtiden, men ikke med de cementtyper, der anvendes i dag. Egypterne brugte gips som bindemiddel, og ... Læs mere

 17. røggas

  den samling forurenende restprodukter, som sendes ud af skorstene fra fx kraftværker, fjernvarmeværker, forbrændingsanlæg eller individuelle fyringsanlæ... Læs mere

 18. afsvovling

  fjernelse af svovl fra fossile brændsler og af svovldioxid fra røggas. Fossile brændsler (naturgas, mineralolie og kul) indeholder svovl i varierende mængd... Læs mere

 19. letbeton

  byggematerialer fremstillet med cement som bindemiddel og med densiteter mindre end 2000 kg/m3 i modsætning til almindelig beton, hvor densiteten med danske ... Læs mere

 20. Kalk og kridt

  Det grovere kalk og det mere finkornede kridt bruges til mere end 7000 forskellige produkter, f.eks. cement, beton, jordbrugskalk, brændt kalk og industrika... Læs mere

Viser 1-20 af 29

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki