Du søgte efter brøk

Viser 21-40 af 68

 1. stambrøk

  brøk med tælleren 1, fx 1/2, 1/3 og 1/5. Stambrøker spillede en stor rolle i egyptisk matematik i oldtiden, hvor man ved brøkregning kun benyttede stambrø... Læs mere

 2. karat - pund

  (af fr. carat), vægtenhed lig med 1/24 mark = 1/48 pund, der i Danmark fra omkring 1500-t. blev anvendt til afvejning af guld. 1683-1873 var 1 karat ved da... Læs mere

  Tags:

 3. millimikron

  ...mµ, (lat. milli- + gr. mikron), 1/1000 mikron = 1 milliontedel millimeter. ... Læs mere

 4. bundle

  (eng.), 1/3 bunch. ... Læs mere

  Tags:

 5. centimo

  (sp., jf. lat. centesimus nummer hundrede, centesima hundrededel), 1/100 peseta. ... Læs mere

  Tags:

 6. centiliter

  ...cl, 1/100 liter. .........Ordet centiliter kommer af lat. ... ... Læs mere

 7. centime

  (fr., af lat. centum hundrede, efter fr. décime, af lat. decima (pars) tiende (del)), 1/100 franc (fransk, belgisk el. schweizisk). ... Læs mere

 8. decimalbrøk

  decimaldel, rækken af decimaler i et decimaltal, hvis sådanne forekommer; i modsat fald, dvs. hvis der er tale om et ... ... Læs mere

 9. decimalgrad

  (lat. decimal + grad), 1/100 af afstanden fra polen til ækvator = 100.000 meter. ... Læs mere

 10. décistère

  ...1/10 stère. Se stère. ... ... Læs mere

 11. geografisk mil

  (se geografisk), 1/15 af en grad af ækvator = 7420,44 m. ... Læs mere

 12. diofantisk approksimation

  (efter Diofant), i sin simpleste form en brøk, der ligger tæt ved et givet reelt tal. Brøken 22/7 er en velkendt approksimation af tallet π. Til et givet i... Læs mere

 13. kædebrøk

  matematisk udtryk af formder enten slutter med en nævner an eller stadig fortsætter. Alle ai er positive heltal, dog kan a0 være ≤ 0.... ... Læs mere

 14. decimaltal

  fremstilling af et reelt tal i ... ... Læs mere

 15. rod

  i matematik resultatet af en roduddragning, som er den omvendte operation til en potensopløftning (jf. ... ... Læs mere

 16. half-cent

  (am., half- + cent), 1/2 cent. ... Læs mere

  Tags:

 17. halfsovereign

  (eng. half- + sovereign ældre eng. guldmønt), 1/2 pund sterling. ... Læs mere

 18. partialbrøk

  (1. led af lat. partialis, af pars 'del'), i kompleks analyse en brøk af formen k/(x−a)n opfattet som en funktion af x. En rational funktion p(x)/q(x), hv... Læs mere

 19. blænde

  ...blænder, en som regel variabel åbning, der regulerer den lysmængde, som passerer gennem et optisk instrument. I et fotografisk kamera anvendes ofte en... Læs mere

 20. meromorf funktion

  (1. ord af gr. meros 'del' og morphe 'form'), i matematik vigtig type funktion i kompleks analyse. En funktion f kaldes meromorf, hvis den kan udtrykkes som en... Læs mere

Viser 21-40 af 68

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki