Du søgte efter bruttonationalprodukt

Viser 1-20 af 62

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. bruttonationalprodukt

  ...BNP, et lands samlede produktionsresultat i en given periode, oftest et år eller et kvartal. BNP opgøres som værdien af den samlede produktion med fradra... Læs mere

 2. BNP

  se bruttonationalprodukt. ... Læs mere

 3. bruttofaktorindkomst

  ...BFI, bruttonationalprodukt i faktorpriser. Se bruttonationalprodukt og nationalregnskab. ... Læs mere

 4. nationalprodukt

  et lands samlede produktionsresultat i en given periode. Begrebet spiller en central rolle i nationalregnskabet og opgøres enten som bruttonationalprodukt (BN... Læs mere

 5. bruttonationalindkomst i markedspriser

  ...BNI, bruttonationalprodukt i markedspriser, fratrukket nettobetaling til udlandet af renter samt nettobetaling af udbytter og lønninger. Se bruttonationalp... Læs mere

 6. telekommunikation (Teletjenester - Liberalisering)

  Frem til 1980 var både teletjenester og dertilhørende terminaler underkastet statens eneret ved den ovenfor omtalte lov fra 1897. Den teknologiske udvikling ... Læs mere

 7. Rumænien

  republik i Østeuropa, der blev samlet i 1859, blev internationalt anerkendt ved Berl... ... Læs mere

 8. Rom - økonomi og institutioner

  Bank- og forsikringsvirksomheder, handel og service, offentlig administration, turisme samt filmproduktion præger byens økonomi, som har et omfang svarende... Læs mere

 9. Japan - sociale forhold

  Japan har siden 2. Verdenskrig oplevet en høj økonomisk vækst. Også i udviklingen inden for levealder, uddannelsesniveau og bruttonationalprodukt pr. ind... Læs mere

 10. økonomisk ulighed

  ulig fordeling af økonomiske resurser. Studier af økonomisk ulighed kan omfatte sammenligning af gennemsnitsindkomster i forskellige lande, af individers, hu... Læs mere

 11. uddannelsesøkonomi

  fag inden for nationaløkonomi, der beskæftiger sig med anvendelse af resurser til uddannelsesformål, fx hvordan uddannelsessystemet bedst organiseres, hvad ... Læs mere

 12. nationalindkomst

  ... Læs mere

 13. nationalregnskab (Klassifikationssystem)

  Nationalregnskabet må først og fremmest opfattes som et logisk og sammenhængende klassifikationssystem, uden hvilket det ikke ville være muligt at skaffe s... Læs mere

 14. Nationalprodukt mv.

  Et lands samlede produktionsresultat i en given periode, nationalproduktet, spiller en central rolle i nationalregnskabet og opgøres enten som bruttonational... Læs mere

 15. Japan - økonomi

  Japan har siden 2. Verdenskrig haft en af de hurtigst voksende økonomier i verden, og den overgås nu kun af USA's. Mens Japans bruttonationalprodukt i 19... Læs mere

 16. EU - 7.10. Regionalpolitik

  Ifølge Maastrichttraktaten skal EU sigte på at formindske udviklingsforskellene mellem regionerne samt forbedre de dårligst stillede områders situation. ... Læs mere

 17. konjunktursvingninger

  systematiske og samhørende svingninger i økonomisk aktivitet, beskæftigelse, prisniveau mv. Svingningerne antages at være resultat af et samspil mellem øk... Læs mere

 18. Finanspagten

  Treaty on Stability, Coordination and Governance, traktat om økonomisk koordinering og budgetstyring, indgået 30.1.2012 mellem 25 EU-lande med det formål ... Læs mere

 19. Skåne län

  Sveriges sydligste len (administrative område); 11.027 km2 med 1.252.933 indb. (2012). Området er omtrent sammenfaldende med landskabet Skåne... ... Læs mere

 20. recession

  inden for økonomi en mild konjunkturafmatning. Mere præcist taler man om recession, når et lands bruttonationalprodukt har været direkte faldende i minds... Læs mere

Viser 1-20 af 62

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki