Du søgte efter bundmorænelandskab

Viser 1-13 af 13

 1. bundmorænelandskab

  se morænelandskab. ... Læs mere

 2. Bundmorænelandskaber

  Den mest almindelige landskabsform i Danmark er det næsten flade til jævnt bølgede morænelandskab, der kaldes bundmorænelandskabet. Det må, ligesom ved... Læs mere

 3. glacial landskabsserie

  (af lat. glacies 'is'), landskab bestående af bundmorænelandskab, dødislandskab, israndslandskab samt en foranliggende smeltevandsslette. Den glaciale la... Læs mere

 4. Det komplekse istidslandskab

  Ovenfor er det beskrevet, hvorledes is og smeltevand former landskabet ved nutidens fladlandsgletsjere. Disse landskabsformende processer er evigt gyldige og... Læs mere

 5. Da gletsjere og smeltevand formede landet

  Det kan være svært at forestille sig sceneriet i sidste istid, hvor langt størsteparten af det danske landskab blev dannet. Her kan det hjælpe at gå til... Læs mere

 6. moræne

  moræneaflejring, eng. till, ældre skandinavisk betegnelse for gletsjeraflejrede sedimenter, der består af en blanding af ler, s... ... Læs mere

 7. Langeland

  52 km lang og 5-10 km bred ø sydøst for Fyn; 284 km2, 12 483 indb. (2014). Langeland har fast forbindelse til Tåsinge og herfra til Fyn. ... ... Læs mere

 8. Danmark - landskabets dannelse

  Langt de største af Danmarks landarealer er i deres udformning resultatet af gletsjeraktivitet og arktiske forhold under den sidste istid, ... ... Læs mere

 9. Istidslandskabets dannelse

  Langt størsteparten af Danmarks overflade er i sin grundlæggende udformning et resultat af gletsjernes og smeltevandets eroderende og aflejrende virksomhed... Læs mere

 10. morænelandskab

  geologisk betegnelse for en landskabstype bestående af sedimenter aflejret af ... ... Læs mere

 11. Drumlinbakker

  I bundmorænelandskabet foran nutidsgletsjere og i istidslandskabet i Danmark optræder egentlige morænebakker, som strækker sig i isbevægelsens retning. ... Læs mere

 12. Tunneldale

  Flertallet af de store dale i det danske landskab, også de meget brede, dybe og lange dale, der indgribende gennemfurer istidslandskabet i Østjylland, kan ... Læs mere

 13. Jordbunden

  De geologiske udgangsmaterialer – f.eks. moræneaflejringer, smeltevandsaflejringer, flyvesand, tørv eller klippe af kalk, sandsten eller grundfjeld – s... Læs mere

Viser 1-13 af 13

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki