Du søgte efter byfoged

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. byfoged

  kongens repræsentant i købstæderne fra 1200-t. til 1919. Fogeden, som fra omkrin... ... Læs mere

 2. Aagesen

  Denne slægt Aagesen føres tilbage til købmand i København Søren Aagesen (1678-ca. 1747) der senere blev byfoged i Nibe. Bibliografi Th. Hauch-Fausbøll... Læs mere

 3. byting

  den almindelige domstol i købstæderne indtil 1919. Byting opstod tidligt i midde... ... Læs mere

 4. Laurids Fogtman

  3.1.1748-2.10.1821, dansk jurist, der i sine unge år beklædte forskellige stillinger; bl.a. var han på bispekontoret i Ribe hos sin senere svigerfar, bisk... Læs mere

 5. fattigvæsen (1708-forordningerne)

  Det lovgivningsmæssige grundlag for et egentligt offentligt fattigvæsen i Danmark blev skabt i 1708 ved forordningerne om betleri mv. i København, købstæd... Læs mere

 6. Seidelin

  dansk præste- og embedsmandsslægt, der kan føres tilbage til byfoged i Helsingør Michel Seidel (d. 1616), hvis datter Lisbeths (d. 1659) to sønner, Hans... Læs mere

 7. dommer

  stillingsbetegnelse for de højeste tjenestemænd ved de danske byretter og landsretter og ved Højesteret. Indtil 1919 var domsmyndighed og udøvende myndighe... Læs mere

 8. foged - delefoged

  embedsmand eller betjent, der fra 1300-t. varetog opgaver for kongen eller kirken i den regionale eller lokale administration. Også i den private godsadmini... Læs mere

 9. købstad

  by med særlige næringsrettigheder og en vis grad af administrativt selvstyre, oprindelig givet af kongen eller landsherren som privilegium, i nyere tid med... Læs mere

 10. Leth

  Blandt de borgerlige slægter Leth skal nævnes den udbredte jyske slægt, til hvis Fregerslevlinje ... ... Læs mere

 11. Hage

  Slægten Hage føres tilbage til byfoged i Stege Jens Hansen Hage (død 1677) der var oldefar til købmand samme sted Johannes Jensen Hage (1714-91). Politi... Læs mere

 12. Seidelin

  Slægten føres tilbage til byfoged og rådmand i Helsingør Michel Seidel (død 1616) der 1589 fik skøde på en gård i byen. Han stammede fra Werder i Po... Læs mere

 13. Lorck

  Navnet Lorck optræder tidligt i Flensborg, men mellem de to omtalte slægter synes der ikke at bestå blodslægtskab, snarere har slægt II fået navnet ge... Læs mere

 14. Jespersen

  Af de forskellige borgerlige slægter, der bærer navnet Jespersen skal to nævnes. I. Den bornholmske slægt Jespersen føres tilbage til... ... Læs mere

 15. Garde

  Slægten Garde, der stammer fra Vestre Gahre i Kristiansand stift, Norge, føres tilbage til byfoged i Frederikstad Hans Christian Garde (-1674-) hvis sønn... Læs mere

 16. Johan Ludvig Lybecker

   16.1.1743-16.7.1814, nationaløkonomisk forfatter, amtmand. Født i Thisted, død i Ålborg, begravet sst. L. blev student 1760 fra Ålborg, og allerede 1762... Læs mere

 17. H. Sylow

  Nicolai Christian Herholdt Sylow,  11.8.1849-12.2.1913, jurist. Født i Korsør, død på Frbg., urne sst. S. blev student 1867 fra Roskilde og bestod 1874 de... Læs mere

 18. S.A. Stadfeldt

  Snæbiørn Asgeirsen Stadfeldt,  29.9.1753-23.11.1840, topografisk forfatter. Født på Ôs, Island, død i Randers, begravet sst. S. blev student fra Skâlho... Læs mere

 19. Frederik Christian Schønau

  Frederik Christian Skønau,  12.1..1773-28.2.1829, byfoged, godsejer. Født i Kbh. (Garn.), død i Lemvig, begravet sst. S. blev 1791 student fra Viborg, var ... Læs mere

 20. H. Høst

  Harald Emil Høst,  28.11.1835-2.4.1908, birkedommer, politiker. Født i Nyborg, død på Frbg., begravet i Kbh. (Vestre). H. blev student fra Odense katedral... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki