Du søgte efter bygas

Viser 1-12 af 12

 1. bygas

  gas med relativt lav brændværdi (ca. 18 MJ/m3), som fordeles til forbrugerne i en by via rørsystemer. Det var oprindelig kulgas, men senere også spaltgas p... Læs mere

 2. petroleumsether

  ...gasolin, meget let benzin med et kogepunktsinterval på 10-70 °C. Den består især af pentan og anvendes som opløsningsmiddel og tidligere også til kar... Læs mere

  Tags:

 3. Kosan A/S

  hovedselskab i Kosan-gruppen, der beskæftigede sig med import, distribution og salg af ... ... Læs mere

 4. flaskegas

  ...F-gas, LPG (Liquefied Petroleum Gas), gas, der hovedsagelig består af propan og butaner og har et damptryk på maks. 14 atm ved 38 °C, således at den m... Læs mere

 5. gasmotor

  forbrændingsmotor, som drives med gasformige brændstoffer. Den første brugbare ... ... Læs mere

 6. naturgas (Sammensætning og egenskaber)

  Naturgas er en gasformig blanding af lette kulbrinter (hydrocarboner), især methan. Der kan være et varierende indhold af højere kulbrinter og urenheder, me... Læs mere

 7. elkogeplade

  elektrisk aggregat, som fortrinsvis anvendes til madlavning. I kogeplader til husholdningsbrug anvendes et eller flere varmelegemer. De består af en vikling... Læs mere

 8. kulilte

  ...carbonmonoxid, kulos, CO, farveløs, lugtfri gas. Kulilte er yderst giftig, idet CO kan erstatte ilt i blodets hæmoglobin. Se carbon (forbindelser). Luft... Læs mere

 9. liberalisering

  (af lat. liberalis, af liber 'fri'), økonomisk politik, som afvikler eller formindsker offentlig regulering af vare- og kapitalbevægelser. Nationalt sker det... Læs mere

 10. hydrogensamfundet

  ...brintsamfundet, hydrogenøkonomien, samfund, hvor man i stedet for som i dag at benytte fossile brændstoffer som olie, kul og naturgas som energibærer ... Læs mere

 11. liberalisering (Energisektoren)

  Mens olie og kul i mange år har været handlet internationalt, er naturgas, bygas, el og fjernvarme historisk blevet produceret og leveret af selskaber med mo... Læs mere

 12. kemi

  videnskaben om stoffernes indre opbygning og de deraf betingede egenskaber samt om de stofforandringer, som kan blive følgen af ændrede ydre betingelser, ... Læs mere

Viser 1-12 af 12

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki