Du søgte efter byret

Viser 1-20 af 86

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. byret

  almindelig dansk domstol i første instans. Alle civile sager anlægges som udgangspunkt ved byretten i første instans, og der er mulighed for kollegial behan... Læs mere

 2. Københavns Byret

  Danmarks største byret , som efter Domstolsreformen... ... Læs mere

 3. dommervagten

  afdeling i Københavns Byret, som varetager grundlovsforhør. ... Læs mere

 4. underret

  1919-79 en byret uden for København, se domstol. ... Læs mere

 5. slutteri

  i ældre tid en særskilt bygning eller en afgrænset del af et fængsel, der anvendtes som gældsfængsel. ... ... Læs mere

 6. fogedret

  afdeling af en byret, der på begæring gennemtvinger (... ... Læs mere

 7. statsadvokat

  offentlig anklager, der varetager udførelsen af nævningesager i byretterne og straffesager, der er anket fra ... ... Læs mere

 8. Terndrup

  by i Himmerland 10 km nord for Hadsund; 1553 indb. (2014). Terndrup er en del af Rebild Kommune. Byen ligger ved Skibsted Å, ... ... Læs mere

 9. anden instans bevilling

  tilladelse til appel fra byret til landsret, se procesbevilling. ... Læs mere

 10. tredjeinstansbevilling

  tilladelse fra Procesbevillingsnævnet til appel til Højesteret af en sag, der er behandlet af en byret som første instans og en landsret som anden instans. ... Læs mere

 11. instans

  1. (inden for jura) trin inden for rækken af domstole (1., 2. og 3. instans er i sin grundlæggende form i Danmark hhv. ... ... Læs mere

 12. møderet

  inden for retsvæsenet advokaters ret til at give møde for andre ved de forskellige retsinstanser. Enhver beskikket advokat h... ... Læs mere

 13. byting

  den almindelige domstol i købstæderne indtil 1919. Byting opstod tidligt i midde... ... Læs mere

 14. Procesbevillingsnævnet

  uafhængigt nævn, der efter Retsplejeloven behandler ansøgninger om anden- og tredjeinstansbevillinger, dvs. om tilladelse til at appellere retsafgørelser, ... Læs mere

 15. tilståelsessag

  straffesag, der afgøres af en byret på grundlag af tiltaltes tilståelse, uden at der udfærdiges et anklageskrift og uden en formel hovedforhandling. Sagen ... Læs mere

 16. Hermann von Hanneken

  1890-1981, tysk general, øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark oktober 1942-januar 1945.  von Hanneken anlagde en hårdere kurs over for mo... Læs mere

 17. retspræsident

  dommer, der er administrativ leder af Højesteret, Østre Landsret, Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten, Københavns Byret, Retten på... Læs mere

 18. Centralregisteret for Ægtepagter

  landsdækkende register ved Aarhus Byret, hvortil der fra de enkelte retskredse sker indberetning om tinglyste ægtepagter. ... Læs mere

 19. kollegialret

  (1. led af lat. collegialis, af collegium, se kollegium), ret, der består af flere juridiske dommere. Højesteret, Østre Landsret og Vestre Landsret er kolle... Læs mere

 20. Råd- og Domhuset

  på Nytorv i København er ligesom det tilhørende Arresthus i Slutterigade opført af ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 86

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki