Du søgte efter centralforvaltning

Viser 1-18 af 18

 1. centralforvaltning

  den statslige del af et lands offentlige forvaltning. Med hensyn til opbygningen af Danmarks centralforvaltning, se centraladministrationen.... ... Læs mere

 2. generalkommissariat

  øverste forvaltningsmyndighed for en hærs forsyninger, forplejning og økonomi. I den danske centralforvaltning var Generalkommissariatet et kollegium, der 1... Læs mere

 3. G.N. Kringelbach

  Georg Nicolai Kringelbach, 1839-1912, dansk arkivmand. Efter juridisk embedseksamen 1864 dyrkede han journalistik, men blev 1869 ansat ved Kongerigets ark...... Læs mere

 4. Rudolf Höss

  Rudolf Franz Höss, 25.11.1900-15.4.1947, tysk SS-officer. Rudolf Höss var frivillig i 1. Verdenskrig og derefter aktiv i et højreekstremistisk frikorps og... Læs mere

 5. Kärnten

  Østrigs sydligste delstat med grænse til Italien og Slovenien; 9533 km2, 557.800 indb. (2012), heraf 95% tysksprogede. ... ... Læs mere

 6. Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek

  Kiel, har sin oprindelse i De Rådgivende Provinsialstænders bibliotek i Itzehoe. I 1895 blev det reorganiseret som specialbibliotek for Hertugdømmernes topo... Læs mere

 7. Adolf

   25.1.1526-1.10.1586, hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp. Født i Flensborg, død på Gottorp, begravet i Slesvig domk. A. tilbragte sine barneår i Kbh. og he... Læs mere

 8. Centraladministrationen

  Centraladministrationen, også betegnet centralforvaltningen, er en betegnelse for statens øverste forvaltningsmyndigheder. I Danmark har den centraladminist... Læs mere

 9. Peder Schumacher Griffenfeld

  24.8.1635-12.3.1699, greve, rigskansler. Peder Schumacher Griffenfelds baggrund var det københavnske borgerskab. Morfaderen hørte til dettes spidser. Fader... Læs mere

 10. Wolfgang Kapp

  1858-1922, tysk politiker. Kapp, der i 1917 var medstifter af det nationalistiske og højreekstreme Tyske Fædrelandsparti, stod 13.-17. marts 1920 sammen med ... Læs mere

 11. Holland - biblioteker og arkiver

  De ældre universitetsbiblioteker har rige samlinger; størst og ældst er det i Leiden fra slutningen af 1500-t. Koninklijke Bibliotheek i Haag, grdl. 1798,... Læs mere

 12. Spanien - historie (1700-1808)

  Da Karl 2. døde i 1700, havde han testamenteret tronen til Ludvig 14.s sønnesøn, Filip af Anjou, der som den første bourbon blev spansk konge under navne... Læs mere

 13. Hannibal Sehested

  1609-13.9.1666, dansk statsmand; statholder i Norge 1642-51 og rigsskatmester fra 1660. Efter uddannelse på Sorø Akademi og i udlandet, bl.a. i Oxford, gj... Læs mere

 14. embedsmand

  oprindelig en håndværker, men kom efterhånden til at betyde en kongelig udnævnt person, der skulle varetage forvaltningsopgaver. Siden Tjenestemandsloven a... Læs mere

 15. centraladministrationen

  (af lat. centralis, afledt af centrum 'midtpunkt'), centralforvaltningen, den statslige forvaltning, som udføres under regeringens ledelse i ministerier, dire... Læs mere

 16. Jens Otto Krag

  15.9.1914-22.6.1978, dansk politiker, statsminister 1962-68 og 1971-72; gift med ... ... Læs mere

 17. Middelfart Kommune

  fra 1.1.2007 kommune på Vestfyn mellem Odense og Lillebælt. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Middelfart, Ejby og Nr. Aaby og hører til Re... Læs mere

 18. Et levedygtigt alternativ?

  Meget naturligt meldte der sig to spørgsmål efter regeringsdannelsen. For det første: Kan denne regering holde sammen? Der var store programmæssige forsk... Læs mere

Viser 1-18 af 18

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki