Du søgte efter certifikat

Viser 1-20 af 45

Forrige 1 2 3 Næste
 1. certifikat

  (af lat. certificatum), vidnesbyrd; attest; bevisdokument med offentligretlig gyldighed. ... Læs mere

 2. transportuddannelser

  ...landtransportuddannelser, uddannelser, som sigter mod transport af varer og personer på landjorden. Transportsektoren er præget af de store statsvirksom... Læs mere

 3. flyvemedicin

  lægeligt ekspertområde, der ud fra et flyvesikkerhedsmæssigt synspunkt beskæftiger sig med civile certifikatindehaveres og militære piloters helbredsforho... Læs mere

 4. autorisation

  godkendelse eller eneret til at udøve et bestemt erhverv eller en nærmere angivet erhvervsfunktion, til at benytte en bestemt titel eller bemyndigelse til ... Læs mere

 5. promillegrænse

  lovbestemt grænse for alkoholkoncentration i blodet, som er afgørende for, om førere af bl.a. biler og motorcykler kan straffes og frakendes kørekortet. ... Læs mere

 6. luftfartsuddannelser

  Pga. de store krav til flyvesikkerheden er der omfattende internationale bestemmelser baseret på normer fra ICAO, i Danmark udsendt af Statens Luftfartsvæsen... Læs mere

 7. certificering

  (afledt af certificere, fra lat. certificare 'forsikre, bevidne, gøre sikker', af certus 'sikker'), godkendelse af eller tilladelse til at udføre en ydelse. ... Læs mere

 8. modelflyvning

  sport og hobby, som omfatter konstruktion, bygning og flyvning af miniaturefly. Luftfartsloven definerer et modelfly som et ubemandet luftfartøj med en væ... Læs mere

 9. kvalitetsstyring

  fællesbetegnelse for en række metoder og aktiviteter, som bruges af en virksomhed for at opfylde krav vedrørende kvalitet....I tidligere tiders håndværker... Læs mere

 10. aktiecertifikat

  (af aktie + lat. certifikat), dokument, som træder i stedet for en aktie. ... Læs mere

 11. bygge- og anlægsuddannelser

  erhvervsuddannelser, videregående uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser, der sigter mod opførelse og vedligeholdelse af fx bygninger, veje og broer, og ... Læs mere

 12. digital signatur

  ...elektronisk signatur, kode på elektroniske dokumenter, der entydigt identificerer afsenderen. Ved elektronisk kommunikation over fx internettet er det på ... Læs mere

 13. kedel (Driftsforhold)

  Til kedlers konstruktion og drift hører en række faciliteter og hjælpeudstyr. Det gælder fx bygninger, brændselslager og brændselstransport, fyringsanlæ... Læs mere

 14. kryptologi

  læren om kryptografiske metoder og systemer samt vurderingen af deres sikkerhed. Kryptografi blev oprindelig anvendt til at kode information således, at ku... Læs mere

 15. Paul Ramm

  Paul Louis Ramm,  22.2.1882-8.5.1977, officer. Født på Frbg. (Garn.), død på Frbg. (Markus), begravet på Frbg. kgd. R. blev student 1900 fra Metropolitan... Læs mere

 16. Ulrik Birch

  1883-1913, dansk flyvepioner. Han fik sin grunduddannelse som pilot i Frankrig og blev kort efter militærflyver på Christianshavn Fælled (... ... Læs mere

 17. ultralet fly

  ...UL-fly, lille, enkel flyvemaskine, der hovedsagelig anvendes til fritidsformål. Der findes ingen internationale standarder for UL-fly, men i Danmark må ... Læs mere

 18. Harriet Førslev

  ... Læs mere

 19. John Foltmann

  26.3.1892-13.6.1964, dansk luftfartspioner. Fik certifikat som militærflyver i 1917. To år senere var han en af de tre stiftere af DLR, ... ... Læs mere

 20. Hector Estrup

   16.1.1934, økonom, kammerherre fra 1999. Født i Kbh. (Vor Frelsers). E. blev student fra Randers statsskole 1952. Efter studier i Italien fik han certifika... Læs mere

Viser 1-20 af 45

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki