Du søgte efter civillovbog

Viser 1-20 af 26

Forrige 1 2 Næste
 1. civillovbog

  samling af civilretlige regler. En lovbog er en systematisk og dækkende kodifikation af en emnekreds. Dens formål er at give borgerne en lettilgængelig og o... Læs mere

 2. Europæisk Civillovbog

  se European Civil Code. ... Læs mere

 3. Ungarn (Retssystem)

  Efter at Ungarn i 1861 havde afskaffet den østrigske borgerlige lovbog, kom både den dommerskabte ret og de love, herunder en handelslovbog, som blev givet... Læs mere

 4. Commission on European Contract Law

  ...Udvalget for Europæisk Kontraktret, oprettet 1980 med det formål at udarbejde udkast til en fælles kontraktret for medlemslandene i EU. Også inden såda... Læs mere

 5. Wiguläus von Kreittmayr

  14.12.1705-27.10.1790, bayersk lovforfatter, kansler i hertugen af Bayerns tjeneste. Kreittmayr er særlig kendt som lovgiver, idet han personligt stod for g... Læs mere

 6. Polen - retssystem

  Polens retssystem var franskpåvirket i tiden efter 1. Verdenskrig. Efter ... ... Læs mere

 7. Grækenland - retssystem

  Indtil 1946 havde Grækenland et græsk-romersk retssystem. I 1946 trådte en græsk civillovbog i kraft, som er stærkt inspireret af den tyske Bürgerliche... Læs mere

 8. Codice civile

  ... italiensk civillovbog fra 1942. Codice civile har træk tilfælles med den franske og den tyske civillovbog, men indeholder flere nydannelser, fx en særli... Læs mere

 9. Latinamerika - retssystemer

  Efter at de latinamerikanske lande, der var spanske kolonier, i løbet af de første årtier af 1800-t. var blevet selvstændige, valgte de i stedet for span... Læs mere

 10. Letland - retssystem

  Ligesom de andre østlande har Letland siden 1991 gennemført en gennemgribende ændring af lovgivningen, som i flere henseender har bragt landet tilbage til... Læs mere

 11. Portugal - retssystem

  I 1800-t. indførtes en civillovbog, Código civil, og en handelslovbog. I 1966 indførtes en ny Código civil, der ligesom den tyske BGB er opdelt i fem bø... Læs mere

 12. Código civil

  civillovbog i de spansk- og portugisisktalende lande. De fleste af disse lovbøger, især den spanske fra 1889, bærer stærkt præg af den franske ... ... Læs mere

 13. Study Group of a European Civil Code

  udvalg, der har til formål at udarbejde en europæisk civillovbog, se European Civil Code. Udvalget blev oprettet 1997 og fortsætter det arbejde, som ... ... Læs mere

 14. Brasilien - retssystem

  Brasiliansk ret var tidligere praktisk taget identisk med portugisisk ret, og det deraf følgende stærke præg af romerret er bevaret trods senere lovgivnin... Læs mere

 15. Code Napoléon

  Code civil, fransk civillovbog, udarbejdet efter Napoleons ordre. Lovbogen udkom 21.3.1804 under titlen Code civil des Français, men denne ændredes 1807 ti... Læs mere

 16. European Civil Code

  ...Europæisk Civillovbog, civillovbog under forberedelse i EU. EU-Parlamentet har i 1989 og 1994 opfordret EU-Kommissionen og EU-Rådet til at forberede udarb... Læs mere

 17. den tyske retsfamilie

  retssystemet i Tyskland, Schweiz og Østrig. Den tyske og den romanske retsfamilie har meget tilfælles. I begge familier er lovene den vigtigste kilde, retsst... Læs mere

 18. Holland - retssystem

  Civil- og handelslovbøgerne fra 1838 havde som forbillede den franske Code civil og den franske handelslovbog fra 1804-07. Som led i en retsreform, der endn... Læs mere

 19. Spanien - retssystem

  I middelalderen opstod i de forskellige områder lokale sædvaner, fueros, som i nogle dele af landet har bevaret deres betydning. Endvidere fik Las siete Pa... Læs mere

 20. kontrakt - fremmed ret

  Nutidens kontraktret er i alle lande, der har en markedsøkonomi, baseret på aftalefrihedens grundsætning og princippet om, at aftaler er bindende. De kont... Læs mere

Viser 1-20 af 26

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki