Du søgte efter communio

Viser 1-11 af 11

 1. communio

  (lat. 'fællesskab', afledt af comunis 'fælles', af kon- og afledn. af munus 'hverv, tjeneste, gave'), sidste del af ... ... Læs mere

 2. de helliges samfund

  dansk oversættelse af lat. communio sanctorum i Den Apostolske Trosbekendelse; det betyder de troendes samfund, kirken. Se kirke og menighed.... ... Læs mere

 3. proprium

  (af lat. proprius 'egen særegen'), de dele af den romersk-katolske messe, hvis tekster skifter efter kirkeårets søndage, fester og helgenfester - modsat m... Læs mere

 4. kommunion

  (af lat. communio 'fællesskab, fælles delagtighed', afledt af communis 'fælles'), de troendes samfund, især fællesskab om 'Herrens Bord' (se eukaristi, ..... Læs mere

 5. antifon

  (af gr. anti- og fone 'lyd'), et kort tekststykke, som fra den gamle jødiske synagogesang blev optaget i den romersk-katolske tradition og oprindeligt blev fr... Læs mere

 6. interkommunion

  (af inter- og lat. communio 'fællesskab'), nadverfællesskab mellem kirkesamfund af forskellig konfession; det har været et centralt tema i dialogen mellem d... Læs mere

 7. messe

  den romersk-katolske kirkes vigtigste gudstjeneste. Det er denne kirkes tro, at messen er et ... ... Læs mere

 8. gregoriansk sang

  den romersk-katolske kirkes enstemmige liturgiske koral. Sangen er opkaldt efter pave ... ... Læs mere

 9. menighed

  (dansk gengivelse af lat. communio, oversættelse af gr. ekklesia 'forsamling'), det ord, der også oversættes som kirke, og som i NT bruges om kirken som hel... Læs mere

 10. requiem

  rekviem, den romersk-katolske messe for de afdøde, missa pro defunctis, og betegnelse for den musikalske genre, hvis tekstgrundlag er denne ... ... Læs mere

 11. Hugh Steinmetz

  f. 15.2.1943, dansk trompetist, komponist og kapelmester. Begyndte  at spille trompet i 1957 og dannede med saxofonisten Franz Beckerlee (f. 1942) i 1960 en... Læs mere

Viser 1-11 af 11

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki