Du søgte efter dambrug

Viser 1-20 af 94

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. dambrug

  anlæg til opdræt af fisk. I danske dambrug opdrættes regnbueørreder til konsum, og ... ... Læs mere

 2. fiskeopdræt

  se akvakultur, dambrug og havbrug. ... Læs mere

 3. ørredopdræt

  se dambrug, havbrug og akvakultur. ... Læs mere

 4. daggrader

  en inden for dambrug anvendt måleenhed, som er antal dage × døgnets middeltemperatur i °C. ... Læs mere

 5. fiskespærring

  forhindring for fisks vandring op igennem et vandløb, fx ved vandmøller, vandkraftværker, industrianlæg og dambrug. Kan delvis afbødes med fiskepassager (... Læs mere

 6. Machala

  kystby i det sydligste Ecuador; 230.600 indb. (2010). Byen hører sammen med Puerto Bolívar, der er landets vigtigste udskibningshavn for bananer, den vigt... Læs mere

 7. Jessore

  ... by i det sydlige Bangladesh nær grænsen til Indien; 164.000 indb. (1991). Jessore voksede op som distriktshovedstad i Britisk Indien; nu er den markedsby... Læs mere

 8. krebsepest

  sygdom hos krebs, der skyldes skimmelsvampen Aphanomyces astaci. Svampen er naturligt udbredt i Nordamerika, men kom til Europa i 1900-t., hvor den har gjort s... Læs mere

 9. Vandløbsloven

  lov, trådt i kraft 1983, som omfatter alle vandløb inkl. søer, både naturlige og kunstige, fritløbende og rørlagte. Undtaget kan være vandløb, der fra ... Læs mere

 10. foderfisk

  ældre betegnelse for industrifisk, dvs. fisk, der anvendes til fremstilling af fiskemel og olie. Tidligere anvendtes store mængder af disse fisk direkte som ... Læs mere

 11. forel

  (af ty. Forelle 'bækørred'), gastronomisk betegnelse for regnbueørred (Oncorhynchus mykiss). Forel opdrættes til portionsstørrelse i dambrug og konservere... Læs mere

 12. Nye arter i Østersøen

  Der er endnu ikke udviklet nye arter, der kun findes i Østersøen – de såkaldt endemiske arter. Det skyldes, at Østersøen simpelthen ikke har eksistere... Læs mere

 13. mælkefisk

  ...Chanos chanos, fiskeart beslægtet med karpefisk. Den findes i Det Indiske Ocean og i Stillehavets tropiske og subtropiske kystfarvande, men kan også træf... Læs mere

 14. Idom Å

  fredet tilløb til Storå gennem den nordlige del af Skovbjerg Bakkeø 10 km vest for Holstebro. Åen, der er 16 km lang, løber godt beskyttet i uopdyrke... Læs mere

 15. Harrild Hede

  fredet hede- og plantageområde i tilslutning til Nørlund Plantage ved Fasterholt 20 km sydøst for Herning; ca. 9 km2, heraf 2/3... ... Læs mere

 16. stillehavslaks

  ...Oncorhynchus, slægt med 6-7 arter, der hører til laksefamilien (se laks). De klækkes i ferskvand, vokser op i saltvand og dør efter første gydning. En ... Læs mere

 17. Vedsø

  (1488 Vitsiø, af glda. with 'skov', se -ved, og sø), langsø 2 km syd for Viborg. Den 1,5 km2 store sø ligger ca. 7 m.o.h. mellem smeltevandsterrasser ... Læs mere

 18. Rørbæk Sø

  fredet langsø 4 km sydvest for ... ... Læs mere

 19. fisketrappe

  specielt bygget passage for fisk ved en ellers for fiskene uoverstigelig hindring i et vandløb. I Danmark kan hindringer være opstemninger ved ... ... Læs mere

 20. vipstjerter

  ... ...Motacilla, slægt af spurvefugle, der sammen med piberne udgør familien Motacilli... ... Læs mere

Viser 1-20 af 94

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki