Du søgte efter debitor,

Viser 1-20 af 70

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. debitor

  fysisk eller juridisk person, der skylder noget bort. Debitor og kreditor, dvs. den, der har noget til gode, er to centrale skikkelser i obligationsretlige f... Læs mere

 2. akkommodationsobligation

  gældsbrev udstedt af en debitor, der ikke skylder kreditor noget. Akkommodationsobligationen reserverer en sikkerhedsret, som senere kan udnyttes; et formål,... Læs mere

 3. betalingsformidling

  overførsel af beløb fra en køber til en sælger eller fra en debitor til en kreditor med henblik på at afvikle eller reducere et skyldforhold. I Danmark va... Læs mere

 4. Oluf Bager

  Oluf Nielsen Bager, ca. 1521-21.9.1602, købmand og rådmand i Odense. Under ... ... Læs mere

 5. skadesløs transport

  juridisk betegnelse for en overdragelse af en fordring, hvor overdrageren over for erhververen indestår for, at fordringen bliver betalt af debitor, se nomen ... Læs mere

 6. obligationsret

  den del af formueretten, der handler om de obligatoriske rettigheder, dvs. parternes rettigheder og pligter i skyldforhold, fx køb, lån, kaution og erstatnin... Læs mere

 7. devastation

  inden for jura en debitors ødelæggelse af pan... ... Læs mere

 8. skyldner

  d.s.s. debitor. ... Læs mere

  Tags:

 9. beneficium

  i romerretten betegnelse for en særlig begunstigelse, rettighed. Inden for ... ... Læs mere

 10. -itor

  (af lat.), samme betydning som -ator (fx debitor); sammenlign med -ition. ... Læs mere

  Tags:

 11. frigørelsestid

  tidspunkt, på hvilket en debitor har ret til at komme ud af sin forpligtelse. Medmindre andet er aftalt, har en debitor som hovedregel ikke krav på at indfri... Læs mere

 12. debitorrisiko

  en kreditors risiko ved at handle med eller låne ud til en debitor. Debitor bærer selv en risiko for, at låneforholdet må afvikles førtidigt, fx ved kredi... Læs mere

 13. debitere

  (af fr. débiter, af débit, lat. debitum, af debere skylde, være forpligtet), indføre en post på debetsiden (venstre side, gældssiden af en konto); notere... Læs mere

 14. støtteerklæring

  erklæring fra en part om vilje til at yde økonomisk støtte til en anden part, der er debitor for en gæld. Formålet med erklæringen er at formå nogen til... Læs mere

 15. procesrente

  rente, som en debitor ifølge Renteloven skal betale; renten regnes fra den dag, da kreditor indledte retsforfølgning, dvs. indleverede en stævning til r... ... Læs mere

 16. actio Pauliana

  romerretlig klage (actio), der blev indført af kejser ... ... Læs mere

 17. afdragsfrit lån

  lån, som debitor ikke betaler afdrag på i løbetiden, men kun renter. Hovedstolen forfalder fuldt ud ved lånets udløb. Afdragsfrit lån kaldes også ståen... Læs mere

 18. cession

  (af lat. cessio 'overgivelse', af cedere), tidligere en kreditors frivillige overdragelse af sin fordring. Den overdragende kreditor kaldtes cedenten, debitor ... Læs mere

 19. sikkerhedstransport

  kreditors overdragelse af sin fordring på debitor som sikkerhedsstillelse for krav mod overdrageren/kreditor, fx i forbindelse med entrepriser, når en entrep... Læs mere

 20. henstand

  tilsagn, som en kreditor giver sin debitor mht. betaling. Hvis en kreditor ifølge et pantebrev i fast ejendom yder henstand med betalingen, kan han eller hun ... Læs mere

Viser 1-20 af 70

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki