Du søgte efter deformere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. deformere

  (af lat. deformare misdanne, de- + forma udseende, skikkelse, form), forandre formen af; misdanne. ... Læs mere

  Tags:

 2. deformering

  (se deformere), det at deformere. ... Læs mere

 3. difformere

  d.s.s. deformere. ... Læs mere

 4. deformerbar

  (se deformere), som kan deformeres. ... Læs mere

 5. halokinese

  ... (af gr. hals 'salt', gen. halos, og kinesis 'bevægelse'), saltbevægelse og saltdeformation i undergrunden forårsaget af, at salt har en relativt lav mas... Læs mere

 6. rikochet

  ... (af fr. ricochet 'tilbagespring', af uvis opr.), projektil eller granatsplint, der rammer en hård overflade og ændrer retning. Rikochetten deformeres og ... Læs mere

 7. kryoturbation

  jordbevægelser forårsaget af gentagne skift mellem frost og tø, hvorved jordvandet, der skifter fra is- til vandfase, gennemgår volumenændringer. Er jor... Læs mere

 8. elastoplastisk materiale

  fast stof, som under påvirkning af kræfter først deformeres elastisk, dvs. at det genvinder sin oprindelige form, når kræfterne ophører. Ved stærkere kr... Læs mere

 9. fundamentalgruppe

  matematisk begreb indført af H. Poincaré i 1895. I et topologisk rum betragter man alle lukkede sammenhængende kurver, der begynder og ender i det samme pun... Læs mere

 10. geoteknik

  ingeniørvidenskab, der beskæftiger sig med jord som byggemateriale. Det er en relativt ung videnskab, hvis grundlæggende fysiske og mekaniske sammenhænge b... Læs mere

 11. bedding

  i skibsbygning det fundament, skroget bygges på. Beddingen har en række kølklodser og nogle sideklodslag, som bærer skroget. Da skrogets vægt vokser, ef... Læs mere

 12. superplasticitet

  egenskab hos visse materialer, der ved forhøjet temperatur kan deformeres jævnt til store forlængelser (100-1000%) ved lav belastning og middelstor deformat... Læs mere

 13. bøjning

  ... inden for styrkelære en betegnelse for at en tværbelastet bjælke deformeres, så den bliver krum. I den tekniske bjælketeori forudsættes plane tværsn... Læs mere

 14. deform

  (af lat. deformis misdannet, af de- + forma udseende, skikkelse), vanskabt; misdannet. ... Læs mere

  Tags:

 15. Bronzestøberen

  På nogle af bopladserne foregik også fra tid til anden støbning af bronze. Men mærkeligt er det, at bronzestøberen selv tilsyneladende er så anonym. De... Læs mere

 16. tidejord

  deformation af den faste jord som følge af Månens og Solens tidefelter. Selvom Jordens skorpe og kappe består af stenmateriale, deformeres de en lille smu... Læs mere

 17. hukommelseslegeringer

  ...Shape Memory Alloys, formhukommelsesmetaller, legeringer, der inden for visse grænser kan deformeres plastisk ved lav temperatur, men som ved efterfølgend... Læs mere

 18. formbarhedsgrænsekurve

  ... ...FGK, kurve, som angiver, hvor meget et plademateriale kan deformeres, før det bliver instabilt og bryder. FGK anvendes bl.a. til at bestemme formbarhed... Læs mere

 19. adiabatisk proces

  (gr. a-, dia og batos 'tilgængelig'), i termodynamikken en proces uden varmeudveksling mellem system og omgivelser. Når fx luft sammenpresses i en cykelpumpe... Læs mere

 20. bunden rotation

  forekommer, hvor et himmellegeme i kredsløb om et andet efterhånden er begyndt at rotere om sin egen akse med samme periode som kredsløbsperioden. Derved ve... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki