Du søgte efter demodulation

Viser 1-15 af 15

 1. demodulation

  (af de- og modulation 'ensretning'), elektronisk signalbehandlingsmetode, der på grundlag af variationer i amplitude, frekvens eller fase af en højfrekvent b... Læs mere

 2. demodulere

  (lat. de- + modulere), ensrette; foretage demodulation. ... Læs mere

 3. bærebølge

  i teleteknikken betegnelse for en bølge af høj frekvens, som via en transmissionskanal, fx en radioforbindelse eller en lysleder, kan udbrede sig fra en send... Læs mere

 4. demodulator

  elektronisk kredsløb, som benyttes i radio- og tv-teknik til demodulation. Kredsløbet udformes, så variationerne i den tilførte bærebølge gendanner det m... Læs mere

 5. heterodynmodtager

  (1. led af hetero- og fork. af gr. dynamis 'kraft'), radiomodtager, som ved multiplikativ blanding af den modtagne bære... ... Læs mere

 6. forbetoning

  ændring af signalniveauet for nogle af frekvenserne i et sammensat signal forud for signalets anvendelse. Som eksempel kan nævnes, at man inden FM-transmissi... Læs mere

 7. fasemodulation

  metode, der anvendes i kommunikationsteknik til at transmittere et signal, fx tale eller data, ved hjælp af en bærebølge med konstant amplit... ... Læs mere

 8. signalbehandling

  ... Læs mere

 9. amplitudemodulation

  ... Læs mere

 10. multiplikativ blanding

  signalbehandlingsprincip, hvor to elektriske signaler tilføres et blandingstrin (mixer), hvis udgangssignal indeholder de tilførte signaler samt deres produk... Læs mere

 11. frekvensmodulation

  ... ...FM, metode, der anvendes i kommunikationsteknik til at transmittere et signal, fx tale eller data, ved hjælp af en bærebølge med konstant amplitude. ... Læs mere

 12. modem

  (af mo(dulator) og dem(odulator)), kommunikationsudstyr, som benyttes til datatransmission via kable... ... Læs mere

 13. modulation

  signalbehandlingsmetode, der varierer amplitude, frekvens eller fase af et højfrekvent bærebølgesignal i overenss... ... Læs mere

 14. tv (Teknik)

  I den følgende artikel behandles tv-systemer, - kameraer og -modtagere. Tv-systemer Siden de første praktisk anvendelige fjernsynsudsendelser fandt sted i... Læs mere

 15. radiokommunikation

  informationsoverførsel ved hjælp af radiobølger; anvendes til radiofoni og tv, mobiltelefoni, telefax, datatransmission, trådløse lokalnet og I... ... Læs mere

Viser 1-15 af 15

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki