Du søgte efter dendrokronologi

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste
 1. dendrokronologi

  årringsdatering, metode inden for arkæologien til datering af træ. Metoden er baseret på måling af variationerne i træers ... ... Læs mere

 2. dendrokronologisk

  vedr. dendrokronologi. ... Læs mere

 3. Arkæologisk kildemateriale

  Udgravninger i Ribe har givet os megen værdifuld viden om udviklingen i 700-tallets Jylland, som med udbytte kan sammenholdes med andre vidnesbyrd fra tiden... Læs mere

 4. årring

  ... den del af veddet i en stamme, der dannes i en vækstperiode. En årring består af vårved og sommerved. Ved at tælle og måle årringene i et træ kan m... Læs mere

 5. Nydam mosefund

  krigsbytteoffer, udgravet i et engdrag på ... ... Læs mere

 6. arkæologi (Fagets metode og historie - Metode)

  En vigtig del af det arkæologiske arbejde foregår i felten med registrering af fortidens spor gennem rekognoscering, kortlægning og udgravning af fund og an... Læs mere

 7. dateringsmetoder

  metoder til bestemmelse af den relative eller absolutte alder af fund og perioder inden for arkæologi, geologi, vegetationshistorie osv. Den relative alder ... Læs mere

 8. Vidnesbyrd om vikingetidens veje og broer

  Gamle veje kan sjældent tidsfæstes sikkert uden omfattende udgravninger; og når det lykkes er det i regelen umuligt at sige hvorvidt der er tale om lokalv... Læs mere

 9. Harald Blåtand

  Fra den tid hvor Harald Blåtand regerede bliver kilderne righoldigere og mere forskelligartede end før, og vi er knap så afhængige af hvad Adam af Bremen... Læs mere

 10. termoluminescens

  ... (af termo- og ... ... Læs mere

 11. Kilder

  Disse og mange andre omskiftelser kan udforskes langt grundigere end tidligere, for først fra denne epoke kan dansk historie bygges på skriftligt kildemate... Læs mere

 12. Digtning og sandhed

  Set med vore øjne er det bemærkelsesværdigt at tidlige danske mønter afbilder skibe, både handelsskibe og krigsskibe, men det meste af den samtidige lit... Læs mere

 13. Landet militariseres

  Opførelsen af ringborgene var langtfra de eneste store militære anlægsarbejder, som blev iværksat af den danske konge på netop denne tid. Befæstningsar... Læs mere

 14. aldersbestemmelse

  bestemmelse af levende eller døde dyrs, menneskers og planters udviklingsstade eller egen alder. Dette har betydning fx for vildtbiologi, fiskeribiologi, rets... Læs mere

 15. Dannevirke

  Danevirke, voldkompleks, der fra ca. 500-1200-t. dannede et frontalforsvar ved rigets sydgrænse. Dannevirke strakte sig tværs over Jylland fra fjorden ...... Læs mere

 16. Grækenland i oldtiden - forhistorie

  Grækenlands forhistorie belyses arkæologisk ved spredte fund, der går meget langt tilbage. Stenalderen (indtil ca. 3600 f.Kr.) De ældste menneskelige ske... Læs mere

 17. Klimaarkiver

  Variationer i fortidens klima kan aflæses i de lag af is eller sedimenter, som dannes gennem alle tider. Hvis man ønsker at undersøge klimaændringer genn... Læs mere

 18. kulstof 14-datering

  naturvidenskabelig metode til datering af arkæologiske og geologiske prøver. Kulstof 14-datering bygger på måling af den tilbageværende mængde af den ... Læs mere

 19. Næsholm

  borganlæg nord for Højby i Odsherred. Næsholms historie er ukendt, men en fuldstændig udgravning 1935-54 blev foretaget under ledelse af Vilhelm la Cour.... Læs mere

 20. Poul Nørlund

   4.11.1888-26.5.1951, museumsdirektør, historiker. Født i Slagelse, død i Hellebæk, begravet i Kbh. (Vestre). N. blev student 1906 fra Sorø akademi, 1912... Læs mere

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki