Du søgte efter detritusædere

Viser 1-20 af 20

 1. bundædere

  ...detritusædere, se ernæringsmåder. ... Læs mere

 2. Strandengenes smådyr

  Strandengenes smådyr må kunne tåle vanddækning, dårlige iltforhold og en høj saltholdighed i føden og i omgivelserne. Alligevel rummer vore strandenge e... Læs mere

 3. Sedimentædere

  Nogle infauna-arter lever af usorteret bundmateriale – bl.a. børsteormen almindelig ophelia (Ophelia borealis), der fylder tarmen med sand, og fed børsteor... Læs mere

 4. detritus

  rester af døde planter, dyr og mikroorganismer i økosystemer. I økologisk betydning anvender man især begrebet detritus om de døde planterester. Det mes... Læs mere

 5. ormebløddyr

  ...Aplacophora, klasse af marine, ormelignende bløddyr; ofte opdeles de i to selvstændige klasser, Caudofoveata (Chaetodermomorpha) og Solenogastres (Neomeni... Læs mere

 6. søpølser

  ...Holothuroidea, klasse af pighuder med ca. 500 nulevende arter. Søpølser er næsten cylindriske med en krone af grenede tentakler i forenden. De fleste b... Læs mere

 7. slangestjerner

  ...Ophiuroidea, klasse af vandlevende, stjerneformede pighuder med ca. 2000 nulevende arter. Slangestjerner har en tydeligt afgrænset skive og i reglen fem... Læs mere

 8. Polypdyr, børsteorme og andre ormelignende infauna-dyr

  Polypdyrene: søfjer og søanemone Søfjerene tilhører den gruppe polypdyr, man kalder koraldyr. En søfjer er i virkeligheden en koloni bestående af op ti... Læs mere

 9. trilobitter

  Trilobita, uddød klasse af marine leddyr. Trilobitter havde et ydre... ... Læs mere

 10. snegle

  ...Gastropoda, den artsrigeste klasse af ... ... Læs mere

 11. pighuder

  ...Echinodermata, echinodermer, pighude, række af hvirvelløse dyr karakteriseret ved femtallig radiærsymmetri. Der kendes ca. 6000 nulevende arter, alle ... Læs mere

 12. ernæringsmåder

  ... de mange forskellige måder, som levende organismer skaffer sig næring på. Der er to fundamentalt forskellige ernæringsmåder. Ved den ene, som findes h... Læs mere

 13. fødenet

  føderelationerne mellem organismerne i et økosystem. Organisk materiale danne... ... Læs mere

 14. Planternes nøglerolle i vandløbenes økologi

  Når vandranunklerne blomstrer i maj-juni i de midt- og vestjyske vandløb, danner de en lysende hvid vej gennem et landbrugslandskab med meget få naturele... Læs mere

 15. isopoder

  (af iso- og gr. pus 'f... ... Læs mere

 16. muslinger

  Bivalvia, Lamellibranchia, Pelecypoda, klasse af ... ... Læs mere

 17. dybhav (Dybhavets biologi)

  Ved dybhavets fauna forstås organismer, som forekommer fra ca. 200 m dybde og nedefter. Ovenfor findes den sublitorale fauna. Kendskabet til dyrelivet på d... Læs mere

 18. Nedbrydningens forskellige aktører

  Dyrene i havbunden spiller indledningsvis en vigtig rolle ved at findele det sedimenterende materiale. De såkaldte suspensionsædere, f.eks. muslinger, viss... Læs mere

 19. saprofag

  (af gr. sapros 'rådden' og -fag), detritusæder, se ernæringsmåder. ... Læs mere

 20. polychæter

  ... (af poly- og gr. chaite 'langt hår'), Polychaeta, havbørsteorme, klasse af ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 20

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki